tisdag, februari 01, 2011

Svensk åldersdiskriminering

Läste idag några artiklar om åldersdiskriminering i tidskriften Veteranen, organ för SPF. I Sverige i motsats till andra länder, har det alltmer blivit fokus på att unga är bättre på att fatta beslut, när det snarast är tvärtom. Speciellt gäller detta politikerområdet. Erfarenhet är synnerligen viktig vid politiska beslut.

I Sveriges riksdag finns bara 8 politiker över 65 år. Var fjärde svensk är över 65 år och således har denna grupp synnerligen svag representation i riksdagen. I utlandet i Europa är det oftast tvärtom. Där hyllar man erfarenhet på ett helt annat vis än i svensk politik. Tittar man på Sveriges framgångsrika företag, så är styrelserna betydligt äldre än riksdagens ledamöter. Så är det även i utlandet. Och man kan ju fundera varför?

Ofta är det tidningsmedia, som tar upp ämnet. Dvs att det är en nackdel att vara äldre. I Gnesta-politiken har FP högst medelålder i fullmäktige 66 år. Det underlåter aldrig Sörmlands Nyheter att särskilt påpeka. Så vi förmodar att även denna tidning tillämpar åldersdiskriminering möjligen omedvetet.

I fullmäktige finns 9 personer av totalt 31, som är fyllda 65. Det är betydligt bättre än vad riksdagen kan åstadkomma med sina 8 av 349 ledamöter. De äldsta ledamöterna i Gnesta kommunfullmäktige finner vi för övrigt hos socialdemokrater, moderater och miljöpartiet.

Skulle dessa äldre göra ett sämre jobb? Knappast. De tillhör ju dem som har erfarenhet och vet vad det är för beslut, som fattas. Så den relativt unge Karl Olsson vid Sörmlands Nyheter m fl redaktörer, får ursäkta men före 30 så har man inte särskilt mycket erfarenhet för toppjobb inom politiken och kanske inte heller på andra platser heller. I riksdagen kanske något lättare, när man inte behöver ta asnvar för sina beslut.

Skall man vara bra representativ för valmanskåren så är snittåldern 53 år. Det kanske inte så många tänker på. I SPF:s undersökning tror de yngre att unga fattar bra beslut medan de äldre anser tvärtom. Regeringen har ju nu planer på att höja den rörliga pensionsålder till 69 år. Då kanske det är dags med lite bättre representation för en fjärdedel av befolkningen. 8 personer i riksdagen är allt för få!

Vi ser tacksamt fram mot bättre policies hos media samt stopp för åldersdiskriminering och hoppas även att den nye diskrimineringsombudsmannen tar tag i dessa frågor på ett mer aktivt vis!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar