torsdag, november 19, 2015

Sanningen om dubbdäck mörkas av statliga myndigheter och politiker!

”Partiklarna som dubbdäcken river upp ur asfalten är betydligt större än de som kommer från förbränning och är därmed inte lika farliga”, skriver Robert Collin. När Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL tidigare iår undersökte hur många svenskar som dödas av partiklar varje år var resultatet så häpnadsväckande att man i sitt pressmeddelande dolde de verkliga siffrorna.
pressmeddelandet står det att 5 500 svenskar dör varje år på grund av partiklar och att ”Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck”.
Men det räcker med att läsa sammanfattningen till den gedigna forskningsrapporten (med publikationsnummer B2197) för att se att dubbdäcken knappast har någon påverkan över huvudtaget på folkhälsan.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar