lördag, december 05, 2015

Nu kraschar det mesta i Sverige!

Det pågår ett flyktingdrama av stora mått, som nog de flesta torde vara medvetna om. Humanistiska ideal får nu varje dag vika för ekonomiska och möjliga realiteter. Det är tämligen plågsamt för regeringen och dess partier, att få vidtaga åtgärder de nog aldrig ens tänkt sig i sin fantasi men vittnar även om den aningslöshet, som väglett både migrations- och integrationspolitik de senaste 10 åren.

Givetvis bör Sverige följa FN:s rekommendationer så långt det är möjligt. Givetvis bör vi följa de överenskommelser vi gjort med EU:s andra länder i den mån de inte redan övergetts. Det som de flesta kanske inte visste var att svenska lagstiftning gått mycket längre i omsorgen om flyktingar. Sålunda är de med uppehållstillstånd försörjda till livet slut med för EU tämligen generösa bidrag. Här måste givetvis en ändring komma till stånd! Media talar ofta om den lilla dagsersättning som asylsökande får men det är när uppehållstillstånd beviljats, som pengarna börjar strömma in.

Det som sällan framgår av debatten är att Sverige tar emot 6 gånger fler flyktingar än Tyskland, som ju omnämns som en förebild. Fortfarande idag tar Sverige emot lika många flyktingar varje vecka som Tyskland. Tyskland har 80 miljoner invånare Sverige har 10. Eftersom politikerna uppenbarligen förträngt att det behövs jobb, hem, sjukvård och pension till den miljon som invandrat till Sverige de senaste 10 åren, har detta skapat kaos i dessa system med bl a en pension som ej höjts på 10 år och en brist på 500.000 lägenheter.  Lika många - de flesta från Afrika och Mellan-Östern - saknar jobb, vilket givetvis är en oerhörd försörjningsbörda. Idag kostar detta gigantiska 150 miljarder per år fördelat på migrationsverk, kommun, landsting, samt statens pensions- och hyresbidragssystem! Det är mer än tre gånger kostnaden för det svenska försvaret.

Man kan förstå Åsa Romsons tårar. Det måste vara oerhört svårt att ta beslut om vilka som får vara med i livbåten och vilka som får vara utanför. Vi känner all respekt för detta. Men hennes och regeringens första obligation är att se till att det svenska samhället fungerar. Något som det knappast gör fn med den kollaps som rättssystemet står inför. Men visst känner man starkt för människor som egentligen mist allt hopp om framtiden och som söker sig hit i villfarelsen att Sverige har oändliga resurser.

Vi på denna blogg har aldrig frånhänt oss det humanistiska aspekten och aldrig ifrågasatt en stor migration men det måste givetvis följas av en vettig integrationspolitik, som gör att människor kommer i arbete, får ett hem och inte förvaras i olika getton som Kista, Hisingen, Rosengård eller Vivalla i Örebro. Nu håller dessa områden på att bli autonoma i Sverige dit varken brandkår, ambulans eller polis vill ta sig när det behövs. Man kan nog säga att de senaste 20 årens integrationspolitik har varit fullständigt misslyckad. Det mesta som politiker likt Erik Ullenhag har gjort är ju att dölja de verkliga problemen starkt påhejade av SVT/SR och tidningar som Dagens Nyheter och Aftonbladet..

När en moderaten Tobias Billström 2007 dristar sig till att säga att volymerna börjar bli ett problem så får han på skallen av både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. SVT:s politiske kommentator Mats Knutsson får en rejäl omgång, när han ställer fråga hur många kan vi ta emot. Alla som på något vis har synpunkter på migration kallas nu allmänt för rasister! Så är det nu inte längre bottenpluggen har gått ur karet och plötsligt är allt som var bannlyst för tre månader sedan commes il faut! Ja det går verkligen snabbt i politiken.

För oss som känner till kommunal politik och kostnader är det knappast någon överraskning att det inte fungerar. Pengarna räcket inte till. Någon säger glatt det är bara att sätta igång och bygga bostäder. Vem skall betala? Hyresgästen. Hm och om denne inte har några pengar? Etc. Det behövs ofattbara 1.500 miljarder för att bygga ikapp bostadsbristen. Varje lägenhet kostar ca 3 miljoner med infrastruktur. Dessa pengar finns inte i Sverige. Låna då från utlandet? Sanningen är då att Sveriges totala låneskuld är högst i världen efter Japan. Många talar om starka finanser, vilket egentligen är bullshit och ett av skälen till att det inte byggs!

Många tidningar ävenså vår lokala Södermanlands Nyheter ägnar stort utrymme att närmast hjältemodigt inspirera folk om hur bra flyktingmottagningen fungerar. Det är givetvis lovvärt. Men glömmer samtidigt bort, att berätta hur det skall finansieras uti alla aspekter samt vad flyktingar tycker om att bli förvisade ut i skogen. Det är mindre bra! 


Höstens - för många - chockartade besked från regeringen väcker förvåning! Eftersom man tror att staten löser alla problem.  I Tyskland som har en förhållandevis god migrationspolitik, debatteras invandringens alla aspekter dagligen i TV och tidningar. Det tyska folket är väl medvetna om vad som händer och varför. I Sverige verkar de flesta inte ha en aning eller bryr sig ej; man litar helt enkelt på myndigheterna.

För två månader sedan dialogade jag med en högt uppsatt kvinna på Migrationsverket om Rinkaby flygfält, som skulle härbärgera 10.000 flyktingar i tält. Eftersom jag jobbat där så menade jag att det inte skulle fungera. Jodå inga problem enligt henne. El, vatten, toaletter o avlopp skulle lösa sig. Idag planeras någon gång om tälten inte blåst bort förläggning för 300 personer! 
Om vi nu skall ha tältläger för flyktingar borde man ianspråktaga Stockholms parker som Humlegården, Vasaparken eller stora Gärdet istället för att förvisa asylsökande till småkommuner utan kommunikation och resurser i granskogen! Stockholm tillhör de kommuner i Sverige som tar emot färst asylsökande!


Flera politiker och debattörer med tunnelseende fördömer nu de åtgärder som regeringen något senfärdigt vidtar. Men de har ett stort gemensamt de har inga som helst egna förslag på hur situationen skall lösas utn sysslar mest med att hacka på andra. Tyskland har nu sagt nej till alla afghaner, stora delar av Somalia och Irak. Det innebär att trycket på Sverige kommer att bli än större. Många framhåller att Tyskland verkligen storsint har tagit emot ca 5 miljoner muslimer. De utgör då 6% av landet befolkning. Motsvarande siffra för Sverige är över 10%. Och kanske Sverige borde ha gått före och värnat mer om de mest förföljda minoriteterna i Mellersta-Östern. Dvs kristna och andra trosriktningar, som hotas av Daesh. En organisation som A Demand for Action kan säkert behöva allt stöd.

Politiskt har de etablerade partierna förlorat på sin ignorans om de verkliga problemen. Vänsterpartiet har nu fått en värdig motståndare i Sverigedemokraterna, som bara växer och växer med vanliga människors oro och rädsla för framtiden, när de statsbärande partierna sviker. Det blir väl så att man till slut medger "Vi gjorde fel" men då är det så dags och det finns tämligen många lik utefter vägen både förnekade svenska visselblåsare som i övriga Europa med strandade flyktingar utan framtid!

Sverige påhejas nu som ett föredöme främst av politiker från länder som i princip inte tar emot en enda syrier. T ex Storbritannien, som hittills tagit emot lika många flyktingar som Sverige gör på en dag!  

Nu har politiken kraschlandat, vilket egentligen är utgångspunkten i denna blogg. Läs gärna Lasse Granestrands debattinlägg i Svenska Dagbladet.


Och glöm inte bort att läsa Johan Westerholm, Tino Sanandaji, Thomas Gür på Facebook eller Ivar Arpi,SvD, Anna Dahlberg, Expressen, PM Nilsson, DI, Sanna Rayman, Dagens Samhälle samt Alice Teodorescu och Susanna Birgersson, Göteborgsposten.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar