onsdag, december 16, 2015

Solidaritet?

Manifestationer för solidaritet har under hösten ägt rum i de flesta kommuner i landet. Internationell solidaritet är bra men kanske man saknar manifestationer för uteliggade EU-migranter i de flesta fall tämligen fattiga romer. Det är dock lite oklart vad man t ex i Gnesta manifesterar för. Är det för ökad flyktingmottagning i Sverige eller är det solidaritet med de flyktingar som idag finns i läger i Turkiet, Irak, Iran och Jordanien och som livnärs av FN-organet UNHCR?

De pengar som i år avsätts direkt för flyktingmottagningen i Sverige ca 60 miljarder kronor hade kunnat livnära UNHCR:s omsorg om miljontals flyktingar i två år! Sverige hade ensamt kunnat ta den bördan. Nu finansierar man asylmottagning i Sverige delvis med pengar från U-landsbiståndet. Man kan ju undra över vad min favoritorganisation Läkare utan gränser, tycker om detta? Borde inte Sverige direkt hjälpa till att bygga upp deras av misstag bombade sjukhus i Syrien?

Nu går svenska biståndspengar direkt ner i fickorna på skumraskfigurer och Bert Karlsson m fl, som hyr ut asylplatser till överpriser med dåligt underhållna bostäder eller gamla mögliga hus på landet, som knappast är värdiga som människobostäder. Och asylsökande som kommit hit är givetvis de med bäst ekonomi. De flesta är kvar och har inte råd med någon Europa-resa utan får stanna i läger eller krigshärjade områden.

Är det detta som menas med internationell solidaritet? Här har nog både vänsterpartiet och centerpartiet en del att svara på; det nya låtgå blocket i riksdagen. Intressant att notera är att det numera finns 4 block. Låtgå blocket med inga som helst restriktioner eller ID-kontroller. Fritt fram för den europeiska maffian och annan kriminell verksamhet. Så har vi block tvärtom; dvs permanenta kontroller från sverigedemokraterna och så två variantblock med 6 månaders-partierna M, L och KD samt treårs-partierna regeringen med socialdemokrater och miljöparti! 

I alla händelser har regeringens åtgärder något mildrat anstormningen så att en systemkollaps kanske undviks. Däremot är naturligtvis läget totalt sett oerhört besvärligt framgent, vilket bl a Johan Westerholm m fl vittnar om. Sverige går bra säger en del - men visst. Tar man fortsättningsvis som Alliansen inkl Annie Lööf gjorde från biståndsbudgeten så ökar givetvis BNP i Sverige dock inte per capita. Men mat till behövande i omvärlden minskar drastiskt! 
Är det detta som kallas för internationell solidaritet? Då har vi nog tämligen stora invändningar!


Vill man ha ett utmärkt mått på hur bra Sverige går så är folkpensionens belopp en utmärkt värdemätare. Nu skall den enligt rykten höjas för första gången på 10 år baserad på år 2014. Vi får väl sedan se vad som händer vid årsskiftet 2016/2017!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar