onsdag, februari 26, 2014

Badhuset i Gnesta en ny långbänk?

Behovet av ett nytt alternativt renoverat badhus har varit föremål för en omfattande politisk diskussion de senaste 6 åren. Vid olika tillfällen har det höjts röster för nybyggnation Hagstumosse(rödgröna) men lika bestämt renovering av befintliga lokaler (alliansen). Det var väl Tekniknämndens ordförande Berndt Ullström(S), som då i opposition ville ha en ny byggnation vid Hagstumosse! I varje fall har åsikterna gått isär och förändrats över tiden och väl knappast en politisk skiljelinje utan mer en praktisk ekonomisk!

 

 

Nu har majoriteten förändrats och med den även ekonomiska ambitioner. Det är svårare att vara den som bestämmer, när budget skall gå ihop. Numera får ju inte de rödgröna ihop budgeten. Det blir back 15 miljoner 2013 och det borde givetvis medföra wn viss försiktighet med omfattande investeringar.

 

Alliansen i Gnesta påpekar att de rödgröna mörkar nya större kostnader för ombyggnationen, som inte redovisats i den parlamentariska samarbetsgrupp, som finns. I en insändare dennes föreslår alliansen med hänsyn till ökade kostnader för renovering, att alternativet Hagstumosse väcks till liv och åtminstone utreds.


Ja vad som är bäst, rätt eller fel får väl visa sig framgent. Vi på denna blogg har ingen specifik uppfattning i sakfrågan. Däremot kan man ha vissa synpunkter på planeringsprocessen. Varför mörkar de rödgröna och plötsligt inte samarbetar med alliansen? Det verkar i sanningen vara brist på politisk kunnande. En fråga som borde ha kunnat lösas i samförstånd blir nu till en politisk åsiktsskillnad! Det är naturligtvis inte bra. Vi föreslår att Berndt Ullström, tar på sig ledarhatten, sträcker ut en hand och ordnar till denna förvirring! Det skulle nog vara bra att bättra på det lite skamfilade ryktet för den politiska majoriteten i kommunen!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar