torsdag, februari 27, 2014

Ekonomisk jämlikhet befordrar hållbar tillväxt?

På olika media och SVT Text kunde man idag läsa att: Inkomstklyftor kan hämma tillväxt: Inkomstklyftor kan skapa långsammare eller mindre uthållig tillväxt. En mer jämlik fördelning kan däremot bidra positivt till ekonomisk utveckling. Denna slutsats dras i en rapport gjord av ekonomer inom internationella valutafonden (IMF). 

 

Efter att ha läst rapporten översiktligt - den är rätt omfattande - kommer jag inte riktigt till samma tydliga slutsats, som ovan. De flesta har citerat en artikel i Bloomberg News, som inte gör någon översättare glad. Sug på detta:


According to the IMF research released today, income inequality shouldn’t be ignored because it may result in low and unsustainable growth. “Non-extreme” redistribution policies such as taxes and social programs make economic expansions more durable, the economists wrote.
“We find little evidence of a ‘big tradeoff’ between redistribution and growth,” Jonathan D. Ostry and Andrew Berg, two of the report’s three authors, wrote in a blog post describing their research. “Inaction in the face of high inequality thus seems unlikely to be warranted in many cases.”

I den första satsen sägs att man inte får bortse från att en ojämlik inkomst kan medföra låg och mindre uthållig tillväxt. En icke extrem skattemässig omfördelning och olika typer av sociala insatser befordrar en mer hållbar tillväxt.

 

Den andra satsen är än mer sparsmakad. Vi finner få tecken på att kunna kompromissa mellan omfördelning och tillväxt. En passivitet inför stor ojämlikhet synes således vara orimlig i många fall att försvara!

 

Tidigare har ju IMF hävdat att en omfattande omfördelning - högt skattetryck - skulle helt kunna stjälpa tillväxten (läckande hink-teorin). Men man säger nu att en icke extrem omfördelning kan vara positiv. I Sverige är vi redan på gränsen till extrem omfördelning; dvs bland de högsta skatterna inom IMF:s 188 medlemsländer. Men förhoppningsvis är den fortfarande på en hyfsad och effektiv nivå!

 

Skillnader i inkomst måste givetvis finnas. De är ju ett derivat av ambitioner, satsningar på utbildning och en stor drivkraft för samhällelig utveckling och tillväxt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar