torsdag, februari 13, 2014

Framtidens gröna fusionsenergi närmar sig!


Enligt den engelska tidningen The Guardian bl a känd som publicist av visselblåsaren Snowden, är man nära ett genombrott i den sk kärnfusionstekniken, som i motsats till dagens fissionsteknik i våra kärnkraftverk lämnar få radioaktiva spår efter sig.


I England finns den toroidala magnetiska kammaren benämnd the Joint European Torus (Jet) vid Culham Science Centre in Oxfordshire.  I denna anläggning har man nu nått temperaturer på över 200 miljoner grader. En förutsättning för att kunna slå ihop väteatomer till helium och utvinna energi därur. Samma teknik eller princip som universums solar jobbar efter. Jet har för närvarande en verkningsgrad på 70%, som man räknar med kunna utökas.


År 2020 beräknas en fusionsreaktor ITER i Frankrike tagas i bruk. Denna reaktor bedöms kunna ha en verkningsgrad på över 100%, dvs vara självgående. Materialet som erfordras för en världsvid fusionskraft tas från havet i form av tritium - en naturlig väteisotop - och beräknas räcka i 30 miljoner år.

 
Realiseras denna teknik runt 2025 beräknas de flesta av dagens kärnkraftverk liksom vindkraft och fossil energi bli obsoleta. Ingen radioaktiv spillan. Inga utsläpp av CO2. Ingen förstörd landskapsbild!


Här kan man läsa om fusionsenergi


Och här orginalartikeln i The Guardian

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar