tisdag, februari 18, 2014

Jo felet i skolan är som följer!

OECD,  (Organisation for Economic Co-operation and Development), en internationell organisation som sysslar med att jämföra olika företeelser i världens länder har fått regeringens uppdrag att snabbut-värdera varför svenska elever blir allt sämre i matte, naturvetenskap och språkförståelse.Rapporten ger starkt stöd för den politik, som regeringen/Jan Björklund(FP) fört. 


Vi har tidigare på denna blogg med vår mångåriga kunskap om den svenska skolan kommenterat PISA-undersökningen och känner till vår glädje igen de flesta av OECD:s synpunkter. Hela rapporten kan läsas här!


Regeringen får således vatten på sin kvarn och får stöd av OECD för sina förda politik! I sammanhanget kan man notera socialdemokraternas skolpolitiske talesman Ibrahim Baylans(S) utomordentligt pinsamma och rätt obegåvade kommentar till skolans nedgång: "Allt är Jan Björklunds fel!" Är Baylan en stark kandidat till att bli näste skolminister? Knappast!

Här rangordnas de viktigaste problemen i dagens svenska skola!


1. Läraryrkets status och lärarnas kvalitet

I de framgångsrika skolsystemen prioriteras satsningar på lärarna, med höga löner och goda karriärmöjligheter. Här har Sverige mycket att lära och våra reformer med karriärtjänsterna i spetsen kan ha stor betydelse.

Ökade resurser eller mindre klasser har enligt OECD liten betydelse för att höja resultaten - det är mycket viktigare att satsa på lärarna.

2. Tidigare betyg

Sverige introducerar betyg sent, men OECD understryker att det behövs tidig utvärdering och feedback.

3. Studiedisciplin

Sverige toppar en lista i PISA 2012: den över hur många elever som har sen ankomst. Dessutom är mängden skolk på OECD-genomsnittet. Där skiljer vi oss också tydligt från de bästa skolorna. Vi behöver ta krafttag för att öka studiedisciplinen i skolan.

4. Friskolor

Andelen friskolor har liten betydelse för ett lands resultat. De som skyller resultatnedgången på valfriheten har fel.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar