lördag, februari 08, 2014

LEX THURESSON GNESTA

Man blir illa berörd av TV4:s inslag om gamle kommunfullmäktigeledamoten Sixten, som i livets (förmodade) slutskede får en visselpipa att göra sig hörd med från sin sjuksäng på Liljedalshemmet i Gnesta. Givetvis borde omsorgspersonalen ha en sådan varseblivning och omsorg om en äldre och svårt sjuk människa, att man inte utsätter honom för denna behandling.


Det är både svårt att få en vårdplats i kommunen och sedan behandlas man inte människovärdigt. Äldreomsorgsorganisationen i Gnesta har ju lidit av problem med service-inriktningen. Och så är det alltid när allt skall trava på som "vanligt" och när vissa personer inte inser att man jobbar i ett serviceyrke.


Det är en hård press på politiker, organisationen och personal. Budget skall hållas till varje pris. Men ärligt talat om man nu drar över i omsorgen om de äldre. Är detta inte acceptabelt? Då är det betydligt svårare att förstå att förskolan dras med stora underskott utan att skämmas!


Ordföranden i Socialnämnden Birgitta Brus(S) har ju själv samma erfarenhet, som Sixtens Thuressons son Erik och har förvisso försökt ändra på vissa saker men dock bakbundits av olika intressen! 


Vi får hoppas att denna incident är början till något bättre för omsorgen om de äldre och sjuka i Gnesta kommun! Whistleblowers skall verkligen inte behöva förekomma!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar