torsdag, februari 20, 2014

116.000 nya invandrare i Sverige 2013!

Högsta invandringen någonsin och största folkökningen på nästan 70 år. Statiska centralbyrån har nu presenterat sin befolkningsstatistik för 2013!

Den sista december 2013 uppgick befolkning i Sverige till 9.644.000 personer, varav ca 1.500.000 utrikesfödda. Ökningen blev 90.000  personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor flyktingmottagning,  bland annat Syrien och Somalia, var den totala invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 116.000 personer.

Under 2013 föddes 113.600 barn, något fler än året innan. Eftersom dödligheten var närmare 90.000 personer så blev födelseöverskottet endast ca 25.000. 


Stockholm fortsätter att växa. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län. Sundbyberg stod för den största folkökningen, 4,5 procent, följt av Sigtuna, 2,6 procent.

 

För att slippa SCB snåriga djungel kan man söka på 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/370301/

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar