torsdag, februari 27, 2014

Hur bra lyckas kommunerna med att integrera invandrare?

Något som den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet har undersökt.  Hur väl integration av invandrare lyckas har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Bland invandrade är det i synnerhet olika grupper av utrikesfödda från länder utanför EU/EFTA , som har lägre sysselsättningsgrad, och därför är denna grupp i fokus här. De är totalt 920 000 personer, med en sysselsättningsgrad i åldern 20-64 på i snitt 54 procent. Bland inrikes födda i samma åldersgrupp var 82 procent förvärvsarbetande år 2012.

 

Närmare 450.000 invandrare från huvudsakligen Afrika och Asien är således inte i arbete av olika skäl. Av dessa beräknas hälften vara föremål för någon form av utbildning eller kan av andra skäl inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Med dessa siffror är det av stor statsekonomisk vikt att kommunerna väsentligen bidrager till att få fram jobb till de 230.00 personer utan arbete. En stor framgångsfaktor för att få jobb är att kunna bra svenska. Det innebär bl a att de kommuner som satsat på omfattande svenskundervisning även uppvisar en bättre integrationsgrad!

 

När det gäller sörmländska kommuner så varierar framgångarna stort. Reforminstitutet har i rapporten delat in kommunerna i tre stjärn-klasser beroende på hur man lyckas och med ett antal vägda kriterier. Vi väljer att även redovisa sysselsättningsgraden hos invandrare i varje kommun. Skulle alla kommuner i landet vara lika ambitiösa som Trosa så skulle 50.000 fler invandrare kunna vara i sysselsättning. Allt enligt reforminstitutet!

 

1. Trosa       70,3% *** (bäst i landet)

2. Oxelösund   66,5% ***

3. Gnesta      61,3% **

4. Strängnäs   56,3% **

5. Nyköping    55,0% **

6. Eskilstuna  43,3% *

7. Katrineholm 42,1% *

8. Flen        39,5% *

9. Vingåker    28,2% * (bland de sämsta i landet)


Hela rapporten kan läsas här:


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar