torsdag, februari 20, 2014

Hemliga Gnesta 2


Vi har ju tidigare beskrivit hur svårt det är att få ut ett protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens möten med dess hemlige ordförande Michael Gustafsson. Man påstår att det skulle råda någon form av sekretess för dessa protokoll enligt Personuppgiftslagen. Något som denna lag inte talar något om. Däremot får man inte avslöja enskilda personers särskilda omständigheter, vilket protokollen inte gör.Men nu har man slagit till ordentligt och förbjuder pressen, att intervjua enskilda personer, som anställda eller vårdtagare utan föregående tillstånd. Journalisten Lasse Ringdahl uppmärksammar detta i dag på sida 2 i SN bl a med anledning av skandalerna på Liljedalshemmet i Gnesta!


Att söka hemliggöra verksamhet är ett steg mot antidemokrati och avspeglar sig knappast i den svenska Tryckfrihetsförordningen från 1949, som utgör en grundbult för meddelarfriheten i Sverige!


Beklagansvärt med inte särskilt underligt för de, som följt våra tidigare bloggar om den antidemokratiska utvecklingen av kommunen! 


PS. Den trippelramade röda eller gröna ramens försvarssekretess är den högsta i riket. Därefter följer dubbel- (kvalificerat hemlig) och enkelramad (hemlig) sekretess. Krigsmakten heter numera Försvarsmakten sedan 1975.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar