fredag, september 03, 2010

En fläkt av kunskap eller arrogans?

Eftermatchen kring torsdagens valdebatt i Gnesta, som anordnades av Radio Sörmland, pågår. Man kan säga att uttrycket "Age before beauty" eller vice versa, vrängs! Är man yngre i politiken känner en del sig bli nedlåtande behandlad av en person, som oftast är äldre och har mer erfarenhet.

Å andra sidan hävdar en del att det är mycket bättre om man är yngre (stupstocksmodellen) inte så kunnig kanske men kommer med "friska initiativ"! Hur den senare skall realiseras är dock inte så viktigt i sammanhanget!

Så här är det nog i samhället i övrigt. Journalister, de som dagligen skriver är ju ofta rätt unga själva och tycker givetvis att ungas synpunkter är viktigare än äldres. Så är det i många länder men inte alla. I USA är det tvärtom, där uppfattas åldern, som kopplad till erfarenhet och kunskap! Tänk på McCain. Han var 73 år och kandiderade till USA:s presidentämbete!

Att programledarna vid debatten, gav vissa partier avsevärt mer tid blir ju ett demokratiskt underskott! I diskussionen kring Laxne - en ort, som jag bott i över trettio år - och kan utan och innan politiskt, kändes det frusterande, att vissa deltagare kunde lägga ut sig hur mycket som helst i negativa termer medan jag själv inte kunde redogöra för alternativa åsikter pga programledarnas njugghet.

Denna diskussion är och kommer att vara evig. Som politiker måste man ju börja någonstans och får då räkna med att kunna få kritik för bristande kunskaper. Det ligger i sakens natur. Att sedan svara med att motståndaren är nedlåtande, kan man givetvis göra, men är inte särskilt konstruktivt. Bättre då att läsa på ordentligt!

För övrigt kan man nog notera ett visst överseende med att vara ung och sakna politisk kunskap. Skulle man dock vara äldre och sakna kunskap som politiker. Då är man i en högst besvärlig situation!

Kunskap måste dock vara utgångspunkten för alla diskussioner i livet såväl inom politiken, oavsett ålder! Annars blir debatten förvirrande! Om man inte är överens så borde man i alla fall alltid vara överens om det man inte är överens om!

Kompetens, dvs förmågan att utnyttja sina förvärvade kunskaper är däremot en helt annan fråga!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar