onsdag, mars 25, 2015

Tidningars ansvar för att återge tidens skeenden!

 

Efter att ha varit borta en stund från hemlandet kan man notera från utländsk horisont, att Sverige omtalas mer och mer som ett skjutglatt land i omvärlden. Hittills har det mest handlat om interna kriminella invandrargäng, som skjutit på varandra. Men den senaste tiden har det även drabbat allmänheten, vilket fått stort genomslag.


Stockholm, Malmö, Uddevalla, Nyköping, Göteborg m fl platser har drabbats av kriminella gäng. Numera skjuts det dagligen dock mest i Stockholm och Malmö. "Professorn" Leif GW Persson brukar hävda att det i Sverige "bara" sker 100-talet mord/mordförsök i landet per år. Denna siffra har nog snart redan passerats i mars 2015.


Bland de händelser som timat är kanske bomben i Brandkärr värst. I varje fall när det gäller omsorg om vanliga medborgare i största allmänhet men även när det gäller rättslig påföljd!


Södermanlands Nyheters rapportering om denna händelse har ju inte varit särskilt uppfordrande, vilket bl a resulterade i att en arg ung man fann sig föranlåten att bombhota redaktionen. Då kom det faktiskt en politisk kommentar från ledarsidan, något som man kanske förväntat sig av de tidigare händelserna m h t brottets allvarlighet.


Brandkärr känner vi inte till mer än en perifer inblandning i tillkomsten, som ledamot av Nyköpings kommunfullmäktige. Att området har så stora problem, som nu uppenbaras var obekant på denna blogg.

 

Eftersom tidningens rapportering varit ganska knapphändig, så ville vi själva skaffa oss en egen uppfattning om läget. Härtill kan man utnyttja internetmedier, som t ex flashback.org, upplysning.se, ratsit.se och lexbase.se. Genom dessa webbsajter får man en tämligen god bild över vad som sker i Brandkärr och inser raskt att Nyköping nog har en stor utmaning i denna stadsdel. 

 

Många boende har ingen egen reguljär inkomst utan försörjs via offentliga försörjningssystem. Detta kan givetvis inte tas till intäkt för ev nervärdering men pekar på ett stort integrationsmisslyckande av passiva politiker. Det som betydligt värre är, att flera att de inblandade i bombhärvan lever en kriminell tillvaro och i vissa fall även nära släktingar. 

 

Detta borde oroa allmänheten i Nyköping, dess politiker och inte minst SN. Vi har ännu inte ens sett någon större debatt i tidningen, vilket kan synas märkligt. Kriminella bombdåd kan lätt drabba oskyldiga och borde inge stor oro för framtiden. 

 

SN har nyligen skrivit spaltkilometer om förmodade underskott i skolans verksamhet, som medfört att kommunens politiker springer benen av sig för att åtgärda! Men att förtränga Brandkärrs utmaningar bidrar till att invånarna får nöja sig med att vara förvarade. Att sila mygg och svälja elefanter kan kanske vara bekvämt men leder knappast till att lösa akuta och framtida problem.

 

Tidningar har generellt inte bara ett ansvar gentemot allmänheten. Man har ett ansvar gentemot sig själva - att överleva! Men då måste man bli betydligt bättre på att återberätta tidens skeenden. Numera har man fått stark konkurrens av social medier, där kanske den verkliga sanningen inte har högsta prioritet och där rykten sprids med vindens hastighet. En tidnings tystnad kan dock lätt tolkas som att rykten innehåller den absoluta sanningen!


Tigandets teknik börjar dock överges främst av storstadstidningarna Aftonbladet, Expressen/GT samt i viss mån även av DN samt SvD. Man börjar väl bli allvarligt rädd för nätkonkurrensen och sina intäkter. I Uddevalla-fallet har man även publicerat namn och bild på de förmodade gärningsmännen. Något som var ganska vanligt förr i tiden!

 

Har allmänheten rätt att få veta sanningen? Ja inom rimliga gränser enligt denna bloggs uppfattning. Inte för att enbart stigmatisera utan för att återge sanningen i konkurrens med "sanningens" Internet. Kanske något att fundera på även för svenska landsortstidningar. Vi skall ha klart för oss att landets unga generation först och främst använder sociala medier. Etablerade tidningar - särskilt de med tunn information - kommer i andra hand. Mängden traditionella läsare minskar hela tiden!

 

Addendum. Detta exempel är hämtat från Södermanlands Nyheter. Inte för att vi tror att tidningen är varken bättre eller sämre än andra tidningar utan för att den är närliggande - vi läser den så gott som varje dag.

Uppdaterad 13:59 och 18.58

 

Streckad linje=Nyköping, rak linje=Sverige. Källa http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar