måndag, mars 30, 2015

Vilka moraliska plikter har Sverige?

Vilka moraliska förpliktelser har Sverige visavi flyktingar? Denna fråga ställer sig professor Per Bauhn på Svenska Dagbladets ledarsida häromdagen. Han menar att det finns ett internationellt traktat som Sverige undertecknat om en räddningsplikt för strandsatta människor.


Men den svenska staten har även en ekonomisk och social skyldighet, att i första hand värna om sina egna invånare. Det står faktiskt i lagen. 


Däremot finns det inga internationella krav på underhållsplikt; dvs att försörja flyktingar under återstoden av deras liv. I Europa förväntas flyktingar efter introduktion få klara sin egen ekonomi. Detta gäller inte minst i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I USA som har klarat integrationen mycket bra får flyktingar endast tre månaders försörjning. Därefter förväntas de klara sig själva.


I Sverige, som de facto lyckats sämst med integrationen i Europa, har alla flyktingar med permanent uppehållstillstånd rätt till evig försörjning utan motprestation även av pensionssystemet, något som kommer att få stor påverkan på de framtida pensionerna och Sveriges totala ekonomi!


Professor Bauhns tänkvärda inlägg kan man läsa här!

På denna blogg anbefaller vi en generös flyktingpolitik men motsätter oss den nu rådande eviga underhållsplikten. Vi anser att alla som behöver stöd i någon form; svensk eller invandrare skall komma med en motprestation i form av utbildning, beredskapsarbete, samhällstjänst eller vad det än månde vara. Pension är pension; dvs inbetalad skatt och skall inte ha med försörjningssystem att skaffa.


Med nuvarande takt på asylmottagning och framför allt ekonomisk understöd kommer många svenska kommuners ekonomi liksom statens att vara körd i botten inom fem år om den inte redan nu havererat. Det behöver man inte vara raketingenjör för att inse. Kommuner och statens utgifter för asylmottagning måste minska drastigt för att inte äventyra den svenska framtida konkurrenskraften, välfärden och äventyra pensionssystemet!

 

Mm. Vad händer i debatten? 

Bertil Torekull(MP) i Expressen: "Dags att tillfälligt stoppa invandringen!"

Johan Westerholm, Ledarsidorna.se kommenterar: "ALARM! RASIST! 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar