onsdag, maj 04, 2016

Att se sina väljare i ögonen!.

På tisdagskvällen samlades ett stort antal boende i Gåsinge-Dillnäs kommundel för att diskutera det oanständiga, respektlösa och chockerande förslaget att lägga ner Laxne skola, som det formulerats i en tämligen märklig utredning. Vid mötet framkom och diskuterades ganska märkliga och tendensiösa uppgifter i utredningen:


  • Tex att driftkostnaderna minskar ju inte om man lägger ner skolan. Kapitalkostnaden finns ju fortfarande kvar. Det har tidigare räknats på detta av förra chefen för Barn- och ungdomsförvaltningen.
  • Man kan inte ta kapitalkostnaderna för en nybyggd skola som intäkt för att den är för dyr. Då skulle man ju inte kunna bygga nytt över huvudtaget. Driften av Laxne skola är för övrigt inte dyrare än förskolan Ängen i Björnlunda, som ju även är ganska ny!
  • Utredningen om Skolan mitt i Byn från Glesbygdsverket motsäger det mesta som påstås i utredningen.
  • Om alla elever i Gåsinge-Dillnäs gick i Laxne skola skulle det finnas 85 elever där. Fler än t ex Velandersborgskolan.  Många elever går idag på andra skolor t ex i Mariefred. Utredarna förutsätter att nuvarande elever skulle placera sig i andra skolor i kommunen. Så blir nog inte fallet utan fler väljer nog Strängnäs kommun. Därmed tappar kommunen kanske 2 miljoner kr, som går till andra kommuner.


Enda möjligheten att få någon tillfällig pluseffekt är att sälja hela skolan. Men var skall då alla förskolebarn ta vägen? Man kan ju knappast utan skam i kroppen kräva att bussa två-åringar. Var skall då biblioteket finnas eller mat för pensionärerna? Var skall då Laxneborna få sin motionshall?

När de styrande senast ville flytta 5-6 till Gnesta skedde detta i en lång dialog med föräldrar, lärare och elever, som pågick från maj 2009 till oktober. Nu när man helt vill slå undan benen för utvecklingen för de 1.300 personer som bor på orten tiger majoriteten och vill inte se sina väljare i ögonen.


Våra politiker har övergivit förorterna! Gäller nog i alla sammanhang!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar