lördag, april 25, 2015

Sverige har nog en rejäl uppförsbacke framför sig!

Många - inte alla - tror att Sverige har en stark ekonomi och en ljus framtid i varje fall om vi skall tro Public Service; dvs Sveriges Radio och Television. Vi som bygger våra kunskaper på andra informationskällor från hela världen har nog en ganska dyster syn på hur det kommer att gå och framtiden för de som pensioneras om en så där 20 år.


Många media i Sverige - som SVT -  försöker meddela att allt framgent kommer att bli bara bättre. Läser man regelbundet Sveriges rikstidningar (morgonenes) och tar del av de flera i första hand liberala debattörerna (några finns på länkarna här invid), så blir perspektivet något annorlunda!

 

Enligt Andreas Cervenka i svenskan så är Sverige det näst mest skuldsatta landet i världen efter Japan trots en låg statsskuld. Förmodligen för att många tvingas till stora lån för en bostad, när det inget byggs i landet. Läs gärna om Lugnet före stormen i lala-landet Sverige.

 

Lönar sig invandring ekonomiskt har ju blivt hett i debatten efter Sveriges Radios invandringssatsning i veckan? Ja om vi skall tro Public Service samt Mona Sahlin och komikern Henrik Schyffert, som citerar en OECD-rapport, så är nettovinsten ca 7 miljarder per år.

 

Enligt debattören Johan Westerholm (son till Barbro) som kommenterar SR:s satsning så är detta dock en halvdan och halv sanning.

 

Och den svensk-kurdiske nationalekonomen Tino Sandanji en mästare i statistik och mer vetenskapliga inlägg och tillika en mästare i att ta ner optimister på jorden, så är invandringens nettokostnader ca 40 miljarder kr per år.  Invandringen en kostnad när samtliga budgetposter räknas in!

 

Samtliga debattörer har då nog dessutom glömt bort de ca 100 miljarder, som behövs för att bygga 30.000 nya lägenheter varje år, som behövs enbart för invandring!

 

Vår grundade uppfattning på denna blogg är att det naturligtvis finns en humanitär aspekt som dock är vansklig att kvantifiera. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är detta ingen framkomlig väg med den "Låt Gå" politik, som riksdagsmän ägnar sig åt. Det gynnar i längden extrema partier och skapar elände för alla! 

 

Bostadsbrist, sjukvårdsköer, brister i äldreomsorg och pension samt människor som saknar meningsfylld sysselsättning, löser inte sig självt. Här behövs en betydligt mer aktiv politik av riksdagen! Särskilt för att skapa de nya jobben som krävs för de med ingen eller låg utbildning och rudimentära kunskaper i svenska språket skall ha en chans att etablera sig. 

 

De flesta ekonomiska bedömare menar att en större lönespridning är enda möjligheten för många nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden. Ett kanske obekvämt men enligt vårt tycke en human insats till skillnad mot att det skall ta 8 år för 50% av invandrare att få ett jobb; troligen de med bäst utbildning. Resten lär aldrig få något

 

Vi har då i denna ganska dystra blogg ej adresserat den svenska skolans tillbakagång. Något som på sikt förmodligen är än värre för ett "högteknologiskt" land än det som redovisats ovan. De framgångar vi haft på senare år i form av t ex IT-spel gynnar få anställda! Och storheter som Astra-Zeneca, Ericsson m fl flyttar utomlands! 

 

De senaste 10 åren har för övrigt min folkpension ökat med 1% medan riksdagsmännens löner ökat med 47%. Tar man hänsyn till kostnadsutvecklingen så blir det minus! Gör gärna något för dessa 47% tack! 

 

Fotnot: Netto-resp bruttokostnad är inte helt enkelt. Men en netto-kostnad 40 miljarder motsvaras kanske av en bruttokostnad på 100 miljarder. Försvarsmaktens bruttokostnad 42 miljarder motsvaras kanske av en nettokostnad på 20 miljarder.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar