torsdag, april 03, 2014

Många journalister flummar ut!

Idag kan man läsa och framför allt höra på SVT, att Vattenfall minsann äger två kolkraftverk, som ur en lista på EU är bland de 10 verk som släpper ut mest koldioxid i Europa. Man jämförs med ett kolkraftverk i Polen som är värst! Men det finns ett grundläggande fel i detta resonemang.


Enligt EU är det Tyskland, som släpper ut denna koldioxid inte svenska Vattenfall. Utsläppet hade varit detsamma oavsett vilken ägare. Sverige har således intet med detta att göra! Det finns heller inga moraliska aspekter. Då varje land i Europa har träffat en överenskommelse om minskning av koldioxidutsläppen till 2020, så är det givetvis Tyska statens uppgift att lösa detta. Man får helt enkelt vända sig till fru Merkel.


Miljönissar i Sverige gör allt vad man kan för att skuldbelägga Sverige fast landet tillhör de nationer som släpper ut minst koldioxid i världen och minskar sina utsläpp enligt gjorda överenskommelser. Något man inte kan säga om t ex Danmark eller Tyskland, som släpper ut dubbelt så mycket per capita.


Den senaste flumvarianten är att den koldioxid som genereras vid tillverkning av importerade produkter skall räknas in i de svenska utsläppen.  Ett sådant räknesätt skulle vara omöjligt att genomföra av komplexitetsskäl. Antag att en generator tillverkas i Tyskland. Landet skall då avräkna kopparimport från Chile och stålimport från Sverige. När produkten sedan kommer till Sverige skall den avräknas tyska utsläpp. Därefter återexporteras generatorn tillsammans med ett lastfordon tillverkat i Eskilstuna till Polen, där den målas och exporteras till Ukraina. Då skall enligt denna modell alla ingående delar till- och avräknas; till slut en helt omöjlig matematik. Men matematikkunskaperna synes vara högst begränsade hos våra flumjournalister och andra sk miljönissar!


Ett av de värsta exemplen är den privata höglöneorganisationen Världsnaturfonden, som hittar på egna varianter kring t ex fiskbeståndet utan att ha beprövad expertis; allt i syfte att få uppmärksamhet och mer sponsring av intet ont anande bidragsgivare.


Kanske man skulle starta en privat EU-fond, som satte upp egna regler för verksamheten inom Europa parallellt med EU:s egna regler!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar