onsdag, april 23, 2014

Ett sjukt rättssamhälle!

Det svenska rättssamhället är på dekis när den svenska justitiekanslern Anna Skarhed endast beviljar 20.000 kronor i skadestånd för den behandling en barnläkare utsatts för av polis och åklagare istället för de tre miljoner kronor, som begärts för en förstörd karriär och liv. Läkaren kom att misstänkas för att ha överdoserat ett spädbarn med dödlig utgång!


Man kan bara konstatera att juristen Anna Skarhed är en dålig symbol för den svenska rättvisan. Nu håller hon sig gömd efter denna rättsskandal. Men man skall veta att det handlar om Skarheds kollegor, som hon uppenbarligen tar i kollegialt försvar. Liknelsen med den sk Dreyfus-affären i Frankrike är påtaglig!


Det är märkligt att den svenska rättvisan har sjunkit så lågt och att svenska jurister hänger sig till att stödja kollegor som misskött sina ämbeten! Skandalöst Skarhed! Du bör nog ställa din plats till förfogande.  

 

Eftersom topparna i det svenska rättssamhället ingår i samma klubb kommer säkert ärendet slutligen, att få avgöras i internationell domstol. I detta avseende är det svenska rättssamhället inte att lita på!


Här kan man läsa fler synpunkter på rättsstatens förfall!


Skarhed har ju tidigare anklagats för att värna om juristkollegor. Redan 2011 var hon i rejält blåsväder kring Carin Götblad, enligt www.blaljus.nu. Så här skrev vi på denna blogg 2011:


Sveriges nya JK från 2009 Annar Skarhed har hamnat i blåsväder. Allt enligt en insändare, som publiceras på Polisförbundet Stockholms Läns hemsida www.blaljus.nu 

Enligt denna ingår hon i det hemliga nätverket Hilda. En organisation för kvinnliga toppchefer inom rättsväsendet, som  bl a förra länspolischefen Carin Götblad är medlem av. Som vi noterat på denna blogg har ju Götblad haft en uppförsbacke, som länspolischef. I varje fall om vi skall tro nya SVT sajten www.svt.se/pejl .


JK har ju beslutat lägga ner en förundersökning om grundlagsbrott mot en till Carin Götblad underställd polismästare. Dagen före beslutet hade hon enligt sagda text bl a träffat Carin Götblad.

Om detta är sant vet vi ej. Men omständigheterna synes lite märkliga. Den gode läsaren kan ju skapa sig en egen bild via polisförbundets hemsida. För vår del är vi ganska övertygade, att JK kommer med en välformulerad dementi inom kort.

För givetvis måste en JK stå över alla misstankar om jäv eller oväld. Därför bör Anna Skarhed inte medverka i någon hemlig sammanslutning vars personer hon är satt att granska och inte heller någon annan organisation, som kan påverka hennes ämbetsutövning.

Varför detta påverkar en lokal politiskt gräsrot från Gnesta är att i ett liknande ärende blev en politiker från Sörmland fälld för grundlagsbrott på ganska lös grund. I det nu relaterade fallet finns det uppenbarligen även en ljudinspelning, som styrker insändarens påståenden. Men som sagt en dementi kommer säkert!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar