torsdag, april 17, 2014

Miljöpartiets skattehöjningar drabbar både gammal och ung!

Nyss kunde vi läsa i tidningen Veteranen, att om de äldre fick bestämma så skulle miljöpartiet åka ur riksdagen. Endast tre procent av pensionärer stödjer partiet.


Nu har partiets vårbudget presenterats, vilket knappast är någon trevlig läsning för äldre och mindre bemedlade. Det numera värsta skattehöjarpartiet skall nu kraftigt öka skatterna på energi (din el i hemmet) och bensinen till din bil. Detta innebär även ökade kostnader för buss och tåg.

Givetvis kommer förutom hushållen den svenska industrin, som ger oss välfärden, att drabbas. Att företag kommer att flytta utomlands bekymrar uppenbarligen inte (MP).

Sverige är ju världsbäst på att nå överenskomna klimatmål, vilket (MP) inte förstått och med dessa förslag är man helt på kontrakurs med Stefan Löfvén och det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna har allt att vinna på sin omsorg om de svenska äldre invånarna!
 

 

(MP) har tidigare sagt nej till förbifart Stockholm. Med den våldsamma inflyttning som sker varje dag till staden skulle med (MP):s hållning stadens kommunikationssystem snart kollapsa. T ex tunnelbanan är numera maximalt utbyggd kring centralen. (MP) vill ju att alla skall cykla i ur och skur. Detta gäller uppenbarligen även landets äldre invånare!

I vissa frågor är dock (S) och (MP) överens t ex att höja skatten generellt för alla och i synnerhet för dem som tjänar bra men har stora studieskulder, att betala av på. Således två utbildningsfientliga partier och ett land med världens högsta marginalskatter på över 60%.

 
(MP) vill även höja arbetsgivaravgiften för unga och öka restaurangmomsen, vilket i mångt och mycket kommer att drabba ungdomars möjlighet att få jobb. Detta gäller i synnerhet ungdomar med svag utbildning och utlandsfödda! Finansdepartementet har räknat ut att denna politik gör att sysselsättningen minskar med 70.000 jobb!

Lärarna skall få höjda löner. Med de förslag som finns så innebär detta lyft 400 kr mer per månad; dvs inget större lyft!

 

Någon har kanske räknat ut att bloggaren inte har för avsikt att rösta på detta parti i valet. Det stämmer helt! Vi är ganska rädda för vad som skulle hända om denna närmast extrema ayatolla-liknande politik, som utesluter de äldre i samhället, får bestämma Sveriges framtida öden! Är man miljöintresserad finns det andra alternativ!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar