onsdag, april 16, 2014

Att bli äldre är knappast någon sinekur!

Kommunal omsorg - patient klämdes ihjäl

Det är inte bara enskilda vårdhem som utsätts för kritik. Nu har en "patient" klämts ihjäl i sängen på en kommunal inrättning i Nyköping. Rapporterna är mycket torftiga men man anar att det är en äldre pensionär som strukit med i hanteringen efter att ha legat obevakad i över två timmar! Men vad vet vi?

 

Visselpipor mm på Liljedalshemmet i Gnesta torde vara en chimär jämfört med denna händelse. 

 

Många överfall på äldre i Nyköping

Noterbart är hur många övergrepp som sker mot äldre personer i Nyköping. Något som det skrivs väldigt lite om i den lokala tidningen. Våld mot äldre och oftast försvarslösa bedöms ofta av den rättsvårdande myndigheten i Nyköping, som ringa utan större påföljd. Något som givetvis spär på oron bland de äldre!


Om våld mot äldre kan man läsa här!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar