torsdag, april 10, 2014

Rätt skall vara rätt!

Idag kan man i en artikel läsa i SN, att der är svenska regeringen och i synnerhet moderaterna,  som bromsar EU:s klimatmål. Det står att "Alliansen är oenig om klimatmål" och vidare att SSAB m fl inte vill drabbas av EU parlamentets klimatmål. Men det är inte EU-parlamentet, som beslutar om klimatmålen, det är EU-kommissionen, som har sista ordet.


Har man möjlighet att följa tysk politik, som vi gör så är det helt klart, att det är Tyskland m fl länder som bromsar t ex minskning av utsläppen av koldioxid. Det finns en viss - men dock ganska liten debatt om detta i tysk TV. Eftersom den tyska stålindustrin är i gungning med det tyska Energiwende, så  har man dessutom begärt extra bidrag till sina elpriser, vilket kommer att ske trots att det enligt EU:s regler är förbjudet. Vidare kommer man inte att behöva sänka utsläppen av kodlioxid, då man inte kan lägga ner kolkraftproduktionen (bilden). Allt detta beslutar således tyska förbundsstaten och EU-kommissionen om.

 

I Tyskland finns nio kolkraftverk i drift varav Vattenfall äger två. Men det finns 8 nya under byggnation och 3 under planering. Att Tyskland skall komma att följa EU:s gemensamma och tidigare överenskomna klimatmål med dessa ambitioner är komplett omöjligt! Att skjuta på den svenska politiken är som att jag möss med elefantbössa medan elefanten skrattar (ty lächt) på andra sidan diket!

 

Här till höger finns i länkfältet Protester mot kolkraft! Läs och begrunda. Använd ev google-translate om inte tyska kunskaperna är tillräckliga!

 

Eller läs: Tyskland ökar sina koldioxidutsläpp!  

 

Solenergin dödar fler än kärnkraften!


Påståenden, att den svenska politiken eller SSAB skulle ha någon som helst påverkan på EU:s miljöpolitik i detta avseende är ju bara blårök. Tror någon att Polen (ett stort land) och Tyskland jämte Danmark, som släpper ut mest koldioxid inom hela EU, skulle avhända sig sina grunder för industriell framgång? Knappast. Det är stormakterna som bestämmer i vanlig ordning!

 

När det gäller Danmark så exporterar vi koldioxidfri el från svenska kärnkraftverk. Eftersom denna export ersätter dansk el från kolkraftverk, så påräknar vi givetvis motsvarande mängd koldioxid på de danska utsläppen, enligt konsumtionsprincipen!

 

Det kan ha ett visst värde att beskriva hur energislagen och åtgången ser ut i Sverige, när debatten och valen närmar sig!


Energislag TWh  Procent   Växthusgaser
1   olja 194 31,5      Ja
2   kärnkraft  184 29,9
3   bio/ved 123 20,0      Ja
4   vattenkraft  69 11,2
5   kol          27  4,4      Ja
6   gas          10   1,6      Ja
7   värmepump     6   1,0
8   vindkraft     2   0,3
    Totalt 615 100,0


Dvs 58% av använd energi i Sverige släpper ut växthusgaser! 25% av dessa energislagen bio/ved/kol borde kunna fasas ut snarast för att minska utsläppen av koldioxid! Nota Bene!

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar