söndag, april 20, 2014

En tunn ny nämndorganisation i Gnesta!

En parlamentarisk beredning föreslår nu en ny nämndorganisation i Gnesta kommun! Teknik- och kulturnämnden avskaffas och Samhällsbyggnadsnämnden tappar miljöskyddet men får tekniken och blir således exakt den organisation man hade för 10 år sedan; dvs en tekniknämnd.

 

Socialnämnden döps om till Vuxen och omsorg (tungt) dvs soss blir kanske voss med nuvarande Barn- och utbildning bibehålls intakt!

 

Enligt förslaget blir kommunstyrelsen, som ju normalt är ett strategiskt beredningsorgan till kommunfullmäktige än tyngre genom, att få kultur och fritid samt miljö och miljöskydd på sin lott. Kan verka något väl omfattande till förfång för kultur, fritidsverksamhet och miljö!

 

Det är dock inte första gången i kommunens historia, som miljö och kultur blir utan egen nämnd. Det har tidvis även varit så tidigare. Men att skilja på teknik och kultur är säkert en välgärning. Den nuvarande har säkert upplevts som relativt hjärnkluven.

 

Jämfört med Trosas sex nämnder: Humanistiska, Kultur- och fritid, Miljö, Samhälls-byggnad, Teknik- och service och Vård & omsorg, så torde Gnestas organisation med tre facknämnder bli tämligen spartansk och mindre demokratisk!

 

Att döpa om socialnämnden till det tunga Vuxen och omsorg känns dessutom märkligt. Nämnden handhar all omsorg även om unga!

 

Själva hade vi nog föreslagit en fjärde nämnd Kultur- och Fritid inklusive turism,  men det kanske är en generationsfråga. Nu riskerar kultur och föreningsverksamhet att komma ur fokus och dränkas i andra frågor i kommunstyrelsen


Det borde nog ringa en varningsklocka för kultur- och föreningslivet i Gnesta. Politikernas ambitioner i detta avseende verkar vara något sparsmakad!

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar