onsdag, april 02, 2014

Är det klok politik att renovera simhallen i Gnesta för 80 miljoner?

Simhallen i Gnesta skall enligt dagens SN renoveras intill en lägsta kostnad av 70 miljoner kr. Därutöver tillkommer enligt oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage utrednings- och projekterings- kostnader, så att slutsumman blir 80 miljoner kr.


I tidningen redovisas kostnader utan moms men dessvärre omfattas inte simhallar av momsfrihet. Denna typ av byggnation ger ej heller rätt till oss veterligt något statligt investeringsstöd, som t ex äldreboenden får.

 

Enligt nämnda artikel så har den tvärpolitiska kommitté, som jobbat med frågan enats kring ca 55 miljoner. Prislappen har nu blivit 25 miljoner kr högre och Alliansen i Gnesta har protesterat mot de höga kostnaderna och vill istället bygga nytt vid Hagstumosse! En nybyggnations skulle även innebära längre banor och att simtävlingar skulle kunna hållas där. En nybyggnation skulle även betyda, att nuvarande simhall kan byggas om till innebandy m fl sporter. Det råder ju stor brist på denna typ av lokaler i kommunen.

 

Självklart blir man rejält fundersam över den höga renoveringskostnaden på närmare 80 miljoner. Är det värt att satsa så mycket i en gammal anläggning. När det gäller Liljedalshemmet, så har man ju kommit fram till att en nybyggnation är betydligt mer förmånlig för alla parter och inte minst de äldre.

 

Jämför man dock med ombyggnationen av simhallen i Vagnhärad så var den prislappen ungefär lika stor som den nu aktuella. Fördelen med att genomföra renoveringen torde vara att kostnaden är känd, tillgängligheten högre för skolan men att det inte blir några tävlingsbanor eller utbyggda lokaler för innesporter!

 

Tja frågan är inte helt enkel! Särskilt som vi inte känner prislappen för nybyggnation vid Hagstumosse! Men det kanske kommer att framgå av den politiska diskussionen. Det är dock mindre bra att det råder politisk oenighet om så stora investeringar. Kanske vore det bra att väljarna i kommunen fick säga sitt först! Fortsättning lär följa.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar