måndag, april 28, 2014

Hemtjänsten i Gnesta under press!

Uppenbarligen är något i olag i Gnestas äldreomsorg. Tidigare för några år sedan var det turerna kring bemötande av vårdtagarna; dvs en icke bra utvecklad socialkultur inom hemtjänsten, som det i slutänden inte gick att ändra på efter intervention av två ledande majoritetspolitiker. 

 

Sedan kom alla turerna med Liljedalshemmet och bemötandet av vårdtagarna. Nu är det återigen bemötande av vårdtagare samt personalens arbetssituation, som aktualiseras i ett anonymt brev till tidningen Södermanlands Nyheter! Och åter är det hemtjänsten, som aktualiseras. Cirkeln är sluten!


Något är uppenbarligen inte bra och även personalen verkar sliten och illa behandlad i linjeorganisationen. Har den nya socialchefen Marja Kammouna gått för hårt fram? I varje fall tror vi inte att den erfarna politikern Birgitta Brus(S), har något finger med i detta spel. 

 

Men som Cesar uttryckte sig "Alea iacta est!" Tärningen är kastad och fler utspel kommer säkert liksom att nya synpunkter bubblar upp till ytan.Men visst känns det lite oroande särskilt för oss lite äldre!

 

Naturligtvis handlar mycket om ekonomiska resurser. Socialnämnden drar över sin budget ett valår varvid majoriteten gör allt för att budgeten skall hålla. Detta i sin tur går naturligtvis ut över vårdtagare och personal. Krångligare än så är det nog inte. Om man skall tycka något så är det väl i denna verksamhet, som man borde få dra över på sin budget. Mer bekymmersamt är det väl när skolan inte klarar sin.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar