fredag, april 25, 2014

Det politiska hyckleriet firar nya triumfer i Gnesta!

I en artikel i dagens Södermanlands nyheter når det politiska hyckleriet nya högtidsstunder. Tidningen ställer den något märkliga frågan: "Mandatperioden börjar närma sig sitt slut. Vad gav egentligen majoritetens satsning på ytterligare arvoderade politiker?" När sanningen är att Alliansens 4 gruppledare samtidigt fick sina arvoden konfiskerade och minoritetens ledare ännu inte fått ett anständigt arvode trots att det var "klart" för tre år sedan!

 

Gruppledararvoden finns i alla kommuner i hela landet för att varje parti skall ha möjlighet att verka politiskt. Men som sagt inte i Gnesta. Där behövs det uppenbarligen inte

 

Med SN:s retoriska rubrik,"Majoriteten nöjd med fler betalda politiker" kan man lätt få intrycket av att de fler betalda politikerna var parlamentariskt rättvist fördelade. Så är dock inte fallet. Alla nya arvoden totalt 500.000 kronor gick enbart till ett parti; miljöpartiet!  Vi kan förstå att majoriteten är nöjd - åtminstone miljöpartiet - med dessa särarvoden, som självklart utgör ett gott mått på den politiska demokratin.

 

Vi har på denna blogg skrivit spaltkilometer om denna frikostighet med allmänna medel och träffande nog illustreras artikeln just av Kukkamariia Valtola-Sjöberg en av ingenjörerna bakom Gnesta kommuns antidemokratisering och politiska splittring! Det är ju bara att läsa insändarkommentarer i SN så förstår man att rätt många invånare är utomordentligt förbannade på demokratins belackare!

 

Det som man faktiskt blir mest upprörd över är att ensidigt intervjua den som fått mer pengar i arvoden och inte de som drabbats av att få sina arvoden konfiskerade. Här har nog tidningen en förbättringspotential!

 

Under vår 40 år som fritidspolitiker i Nyköping/Gnesta har vi aldrig varit med  om något liknande, som de rödgröna i Gnesta bistod med efter valet 2010!  Vi får hoppas att det finns väljare som inser detta, när nu pressen inte förstår! Detta är givetvis även huvudanledningen till att vi på denna blogg går ganska hårt åt det politiska myglet i kommunen!

 

Vi avslutar med att citera den generösa politikern Kukkamariia Valtola-Sjöberg: "Det är ju svårt att säga hur en eventuell majoritet vill arbeta men vi i Miljöpartiet tycker att det fungerat bra och att det är något bra för Gnesta kommun. Trots att vi utökat med en halvtidstjänst så har kostnaden för politiken i Gnesta varit bland de lägsta i länet under denna mandatperiod. Det här handlar om vi har fördelat de pengar och den tid vi anser behövs för att arbeta med politik!"

 

Jojo! Det gäller att roffa åt sig så mycket det går! Även om man vann valet 2010 med en enda ynka avgiven röst!

 

För att understryka de ekonomiska orättvisor som finns i den kommunala arvoderingen visar vi nedan hur mycket pengar de olika partierna får av de 3,7 miljoner kr som de kostar kommunens skattebetalare varje år. Noterbart är att miljöpartiet med 740 röster i valet 2010 får 758.000 varje år motsvarande 1.024 kr för varje avgiven röst. Ingen dålig utdelning!

 

Parti . . ..Röster 2010 . . . . . . . Arvoden  . . . . .Arvode per röst
Miljöpartiet 740 758 000 1 024
Socialdemokraterna 2 306 1 704 000 739
Moderaterna 1 635 741 000 453
Folkpartiet 381 134 000 352
Centerpartiet 710 218 000 307
Kristdemokrater 186 52 000 280
Vänsterpartiet 295 54 000 183
Sverigedemokrater 317 33 000 104

 

Om man undrar var dessa siffror kommer ifrån kan man klicka på denna Excel-kalkyl! Fördelning av politikerkostnader i Gnesta kommun (2011)!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar