tisdag, april 01, 2014

Flumskolan ej heller kreativ!

Flumskolans uppfinnare (S) och (V) har ju hela tiden hävdat, att även om man inte är så bra på bas- och faktakunskaper så är man dock mycket kreativa. Den senaste PISA-under-sökningen visar att så knappast är fallet, där elever från den svenska skolan presterar sämre än övriga nordiska länder även i kreativitet. Undersökningarna visar att Singapore, Japan m fl länder som tidigare legat i topp i baskunskaper även gör det i kreativitet.

 

Enligt de som gjort undersökningen beror detta huvudsakligen på lärarnas kompetens. Dagens lärare är ju ett derivat av flumskolan. Vi för vår del tror även att invandrare utan det svenska språket inplaceras i vanliga klasser, vilket givetvis bidrager till dåliga resultat.

 

Lika intressant är hur den politiska reaktionen är. Ibrahim Baylan(S) anser som vanligt, att allt är Jan Björklunds(FP) fel. Baylan mörkar även lärarutbildningens uppenbara brister under 80- och 90-talen. Alligatorbeteende, medioker analys och dålig syntes (slutledningsförmåga)! Är han en lämplig skolminister?


Än underligare kommentarer kommer från en vänsterpartist som heter Rossana Dinamarca, som tror att flumskolan var den gamla skolan. Vi som gått i den gamla skolan, där det utöver folkskola fanns realskola och yrkesskola, vet bättre. Flumskolan infördes på 80-talet just av (S) och (V) och nu är det slutligen visat att den inte duger till någonting bra när det gälle både kreativitet och kunskaper ionom vissa områden.

 

Svenska folket tycker nu uppenbarligen efter SVT:s massiva angrepp på regeringens försök att förändra flumskolan, att socialdemokraterna är bäst på skolpolitik. Om dessa personer orkat läsa PISA-rapporterna och i synnerhet OECD:S konklusioner så pekar ju dessa änskönt ut socialdemokraternas dåliga skolpolitik på 80- och 90-tal, som huvudorsaken till den svenska skolans tillkortakommande.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar