tisdag, augusti 12, 2014

Att såga av den gren man sitter på!

Tidningarnas Telegrambyrå, TT huvudsakligen ägt av Aftonbladet och LO, kommer ibland med lite märkliga politiska ambitioner. Nu konstaterar man utan att verifiera det att, "Klimathotet oroar väljarna"! Ett påstående som inte verifieras på något vis och vi antar att man menar svenska väljare. Personligen är vi inte ett dugg oroade. Som de flesta vet har temperaturer och nederbörd naturligt varierat över århundranden och hade vi inte haft tillgång till koldioxid så hade vi förmodligen frusit ihjäl för länge sedan.


IPCC är ett FN-organ, som försöker att vara ett orakel i sammanhanget. Det man dock inte kunnat förklara är varför temperaturökningarna avstannat de senaste 10 åren. Oavsett detta så finns det partier i Sverige som tror att världens utsläpp av koldioxid minskas av att vi höjer skatterna på bensin för bilar och flygplan i Sverige. Sanningen är ju att detta kommer inte att påverka någonting. Sverige är ju en flugskit i sammanhanget när det kommer till de stora miljöbovarna, som USA, Kanada, Kina och Ryssland och Tyskland.


Det som oroar oss är inte Sveriges utsläpp av koldioxid, därtill är de i stort försumbara. Det som oroar är att det finns personer som tror att skärpta regler i Sverige går att förena med en konkurrenskraftig industri gentemot omvärlden. Det är att inte ha förstått matematiken i skolan. Världskonkurrensen är stenhård. Någon procent hit eller dit kan få avgörande konsekvenser för vår välfärd. Men detta har våra miljöayatollor ej  begripit, då matematik och naturlagar synes vara ett bristämne i dessa kretsar.


Att såga av den gren man sitter på ligger nära till hands med den kontroversiella elitiska storstadspolitik, som t ex Miljöpartiet för till förfång för resten av landet. En politik som hotar välfärden och inte märks på världsscenen! Oanade journalister utan naturvetenskaplig utbildning, borde kanske ägna sig åt annat än att söka beskriva vetenskapliga ting!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar