torsdag, augusti 21, 2014

Kvällens politikerutfrågning i Laxne!

Samlade ett antal förväntansfulla ortsbor som ställde många och intressanta frågor till den politiska panelen. Ganska god stämning - kanske t o m för god stundtals. Men kommunpolitik skiljer sig ofta från riksdag och landsting. Mycket med dagliga problem är gemensamt. Själv var jag anlitad som moderator för mötet - en något ovanlig roll  men trevligt i den rådande goda stämningen!


Peter Hägglund ordförande i föreningen Laxnegården hade arrangerat det hela och ställde själv många frågor. Den viktigaste frågan för Gnesta och Laxne är nog befolkningsutvecklingen. Den har varit ganska dålig och åtgärder efterlystes för att säkra erforderlig infrastruktur, som skola, kommunikation och affär. Det obyggda området Spårbacken med fina tomter och fantastisk utsikt över Klämmingen diskuterades flitigt. Förslag fanns att kommunen skulle köpa in området och sälja tomterna till självkostnadspris. En inte helt utesluten åtgärd av flera politiker med Ann-Sofie Lifvenhage(M) i spetsen.


Bland alla frågorna såddes nog ett frö hos de närvarande politikerna om vad Laxneborna med omnejd har behov av. Ett stort tack till Föreningen Laxnegården för detta initiativ! Laxne lever!


Avslutningsvis - enligt eget tycke - utkristalliserades det två hungriga och framåt tjejer i politikerpanelen Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP), som verkligen växt till sig de senaste åren och var konstruktiv och rapp med svaren och inte så pompös som tidigare. En klar förändring till det bättre. 

 

Och den andra naturligtvis skollärarinnan och oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhage(M), som alltid varit bra, positiv och konstruktiv med rätt känsla för aktuellt ämne. Tänk om dessa två hade varit i samma ringhörna. Vad skulle de då inte ha kunnat uträtta för Gnesta kommuns invånare.

 

Ja för inte så många år sedan var Miljöpartiet i Gnesta ihop med Alliansen under Daniel Heldéns tid! Då hände det mycket! Bl a beslutades att skolan i Laxne skulle byggas!

 

Vi ber att få återkomma med fler analyser och synpunkter på de olika partiernas program mm. Nu tar vi en paus och ägnar oss några dar åt att fiska kräftor och äta desamma i glada vänners lag!  Skall man festa så skall det göras ordentligt! På måndag är vi åter med synpunkter på det som händer i både den stora och lilla världen med Gnesta som kartans mittpunkt! 


Här finns ett referat från mötet i tidningen SN!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar