fredag, augusti 29, 2014

Ryss-vänliga partier?

I ett läge där Europa på decennier aldrig stått så nära ett storskaligt krig i och med Rysslands Hitler-mässiga annektering av Krim-halvön och insändandet av stridande pansarförband i Ukraina, så väljer Sverige självklart att söka återta tidigare militär kapacitet och bl a satsa 3 miljarder årligen på anskaffning av Stor-JAS. Samtidigt höjer Sverige den militära beredskapen efter Rysslands provokationer och placerar nu ut ett icke känt antal JAS 39 Gripen på Gotland!

 

Detta faller naturligtvis inte vänster-krafterna i Sverige på läppen med SVT Rapport, Vänsterpartiet och Miljöpartiet! Att det forna kommunistpartiet hyllar Putin är väl inte särskilt häpnadsväckande - ett parti som fortfarande hyllar det kommunistiska DDR. Men att Miljöpartiet ger sig in i denna vänsterfålla är ganska obegripligt. Har vi inte nog av Putin-berikade partier och media i Sverige!

 

"Objektiva" Public Service i form av SVT Rapport tycker detta är en jättekostnad. Vi tycker att det är en marginell kostnad för Sveriges oberoende jämfört med andra betydligt större kostnader i statsbudgeten!  


Det gläder oss att socialdemokraterna i högsta grad stödjer detta engagemang. Socialdemokraterna på 50-talet kunde förse Sverige med 500 jaktplan - det femte största flygvapnet i världen, en armé som kunde rusta 800.000 man och en flotta med två pansarskepp,  tre kryssare, 28 jagare och 30-talet snabba motortorpedbåtar. Tage Erlander och senare Olof Palme hade detta i ryggen i internationella förhandlingar. En tid då Sverige var respekterat på kartan!

 

Det är bara att beklaga att det i Sveriges riksdag finns två partier som  bedriver en försvarsfientlig politik! Att nu Miljöpartiet likt många andra partier under 30-talets upprustning nu försöker undergräva det svenska oberoendet är ganska märkligt! Vänsterns ryss-vänliga agenda är känd. Var står Miljöpartiet för Sveriges framtid?


Den svenska marinen bestod av pansarskeppen: Drottning Viktoria, Sverige och Gustav V samt kryssarna Tre Kronor, Göta Lejon och Gotland i spetsen samt de äldre jagarna: Ehrensköld, Nordenskjöld och Klas Horn. Vidare stadsjagarna:Göteborg, Stockholm, Malmö, Karlskrona, Norrköping, Gävle, Visby, Sundsvall, Hälsingborg, Kalmar samt eskortjagarna: Romulus och Remus, fregatterna: Mode, Magne, Munin och Mjölner och landskapsjagarna: Öland, Uppland, Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland samt minfartyget Älvsnabben. Man hade även motortorped-båtarna i serie T32-56 och T201 till förfogande totalt inalles närmare 60 större fartyg/båtar u-båtar oräknade.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar