torsdag, augusti 28, 2014

Fler frågor än svar för Gnestas pensionärer!


Gnesta kommuns PRO- och SPF-avdelningar hade kallat till sedvanlig politikerutfrågning inför valet 2014 i ett knöka-fullt Elektron med Olof Jonmyren som moderator! Främst på dagordningen stod naturligtvis byggande av nytt äldreboende samt den turbulens som funnits i flera år inom äldreomsorgen! Politiker från 7 partier hade hörsammat kallelsen från höger på bilden Ingrid Jerneborg-Glimne(M) 2:e vice ordförande i socialnämnden, Kerstin Grenthe(FP) ledamot av socialnämnden, Bo Wingård(KD) vice ordförande i kommun-fullmäktige, Ingalill Fredriksson(C) ledamot av kommunstyrelsen, Mats Dellrud(MP) 1:e vice ordförande i Kultur- och tekniknämnden, Annika Eriksson(S) samt Lena Staaf(V) ersättare i Kultur- och tekniknämnden.


Lustigt nog fanns inte socialnämndens ordförande Birgitta Brus(-) och 1:e vice ordförande Bengt Landin(MP) i panelen utan bland åhörarna. Därmed kunde de heller inte stå till svars för den politik som bedrivits de senaste 4 åren. Högst märkligt att Alliansens företrädare då istället fick svara på frågorna!


Klara besked?

I panelen fanns således enbart Ingrid Jerneborg-Glimne(M) och Kerstin Grenthe(FP), som var tillräckligt uppdaterade om vad som hänt och händer. Det märktes inte minst när man kom in på fråga om ett nytt äldreboende. Det mumlades mycket svävande från vänstersidan medan moderata Ingrid och liberala Kerstin gav klara besked! Bygg nu!


Pensionärerna i Gnesta har ju väntat länge på ett nytt äldreboende. Under flera år har ju den rödgröna majoriteten lagt frågan på is. I samband med valåret har man dock börjat att ta i frågan. Men mumlet vid gårdagens möte innebär säkert att detta bygge ligger långt fram i tiden om de rödgröna får bestämma. Nu har plötsligt fråga om antal våningar blivit en het potatis, som kan fördröja bygget ytterligare.

 

Ifråga om de äldre skulle kunna spela boule även på vintern så blev det mest positiva svar. Vi får hoppas att Gnesta nu kan ordna till någonting. Nu får Gneta-pensionärerna åka ända till Sparreholm!  


Turbulensen i äldreomsorgen

Gnesta har i mannaminne sedan 1992 när kommunen startade aldrig haft en så turbulent tid inom hemtjänst och på Liljedalshem. En ganska enig socialnämnd med Birgitta Brus(S) i spetsen fick sina beslut ständigt överprövade av två politiska skuggor i form av de rödgröna kommunalråden, som uppenbarligen inte haft de äldres bästa som prioritet!. Detta framkom implicit vid gårdagens möte!  Gnesta har ju genom åren satt en ära i att ha bemyndigade nämnder!


Så småningom kom det till inte helt oväntat en brytning mellan den erfarna och kompetenta ordföranden Birgitta Brus och Johan Rocklinds "ungdomar"! Hur Bengt Landin(MP) kände sig efter alla överkörningar framgår inte av malisen men säkert var det inte särskilt kul! Av kända skäl saknades således svar från Birgitta Brus(-) och Bengt Landin(MP)! Men att bägge lämnar politiken kan vara en fingervisning om turbulensen.


Annika Eriksson(S) är en ny bekantskap - inte särskilt insatt i äldreomsorgsfrågorna - men har säkert framtiden för sig. Lena Staaf(V) är ju en bra retoriker och kul att lyssna till även om hennes politiska plånbok är vidöppen. Mats Dellrud(MP) hade väl inte så mycket att bjuda på men är påläst och inger förtroende. Resten av gänget inom Alliansen bjuder oss vår blygsamhet, att recensera! Men visst - erfarenhet gillar vi och Ingrid Jerneborg-Glimne(M) var helt outstanding i detta sällskap!


Avslutningsvis verkar många äldre inte ha en aning om vad som händer inom äldreomsorgen och det politiska spel som finns. Det är givetvis en brist! Däremot verkar både PRO och SPF ha en viss koll på våra bestämmande äldrepolitiker även om man enligt vårt tycka är i överkant subtila!


Här kan man även läsa ett något luddigt referat från mötet i Sörmlands Nyheter!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar