onsdag, augusti 20, 2014

Varför stal S-regeringen 258 miljarder ur AP fonderna?

Alla vet att det allmänna pensionssystemet är ganska skakigt och egentligen har slutat fungera. Något som de flesta politiker försöker mörka. Orsaken är att 258 miljarder togs ur AP-fonderna för att täcka in statens behov att finansiera och övertaga kostnaderna för:

 

- Efterlevandepension

- Förtidspension

- Garantipension

- Äldreförsörjningsstöd

- Bostadstillägg

- Bekosta pensionsgrundande socialförsäkringar och a-kassa

 

Kostnader som givetvis aldrig skulle ha belastat de enskildas pensionsinbetalningar via skatten i första stund - eftersom de är rena försörjningsstöd.


Engångskostnaden för denna förändring beräknades till 340 miljoner men det bedömdes att pensionssystemet bara orkade med dessa 258 miljarder. 

 

Nu vet vi att det var alldeles för mycket pengar för att systemet skulle kunna fungera och på något vis måste de som har betalat in skatt till sina pensioner kompenseras. Eftersom statens finanser lär vara svaga är det inget parti som vill ta i frågan och dagens och morgondagens pensionärer lär få huttra i fotogenlampans sken! Frågan kvarstår dock som ett stort otäckt svart moln på politikers himmel! 

 

Rubriken är dock ganska obsolet. Beslutet skedde i god demokratisk ordning i riksdagen! Mer om denna oreda kan man läsa i tidningen Veteranen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar