måndag, augusti 11, 2014

Solceller på tak - kostar mer än det smakar

Efter att ha läst Sörmlands Nyheter den 30/4 2013 och 11/8 2014 så återupprepar vi vårt tidigare budskap kring solenergi. Låt er inte luras av de som propagerar för sk solceller dvs paneler som påstås generera massor med el till sina avnämare.

 

En solpanel på ett tak kan bestå av tre helt skilda system. Den mest vanligtvis förekommande och faktiskt riktigt effektiva är sk solfångare, som värmer vatten till huset uppvärmning. Den andra kallas för solcell och består av skivor med halvledare, som genererar ström när solens fotoner träffar ytan.

 

Solcellen är till skillnad från solfångaren mycket dyr och levererar ytterst lite ström på p g a Sveriges låga deklination mot solen. Detta gäller särskilt på vintern. Kommer man ner till mellan-Tyskland så blir en solcell något mer effektiv.

 

Den tredje varianten kallas för luftsolfångare och förvärmer luften, som tas in av en sk frånluftvärmepump. Den är mycket enkel till sin konstruktion och troligtvis bland det mest effektiva man kan tänka sig. Särskilt om man vill uppfylla kraven på husets luftomsättning.

 

De flesta som gör stora investeringar i solceller blir mycket besvikna då investerings- och underhållskostnaderna dvs LCC-kostnaderna blir gigantiska jämfört med vanliga enkla solfångare.

 

Har man redan ett vattenburet värmesystem så kan man köpa sig en soltank och använda en solfångare. Det sparar många kronor i uppvärmning särskilt vår, sommar och höst. Har man en frånluftvärmepump så bör man satsa på luftsolfångare kanske den effektivaste av dem alla.

 

Är man skolad i energifrågor, fysik, VVS mm så är det inte särskilt svårt att räkna ut vad som är mest effektivt. Kostnaden för solceller måste minska med minst en tio-potens för att den skall bli intressant. Än mindre kan det vara intressant för el-nätsägarna mht felkällor och nätstabilitet i riksnätet (The Grid). Ju fler solceller liksom vindkraftverk desto större risk för nätfrekvenshaveri föreligger!

 

Skaffa gärna något på taket. Det kan vara lönsamt. Men köp inte solceller!


Hur lönsamt är solceller på taket?

Härom året i SVT program Landet Runt berättade programledaren om en familj, som hade anlagt solceller på hela taket och nu var självförsörjande med elektricitet. Jag naturligtvis fick man ingen el när den som bäst behövdes på natten eller vintern, när det saknades sol. Men genom ett synnerligen bra avtal med sin elleverantör kunde man köpa och sälja el till samma pris.


Familjen förbrukade årligen 11.000 kWh, vilket är en ganska normal siffra med värmepump. Totalkostnaden för att köpa 11.000 kWh är enligt Elskling 82 öre plus distribution 25 öre dvs totalt ca 12.000 kr/år för 11.000 kWh. Elabonnemang bortser vi i från då det behövs i bägge fallen.


Enligt ägaren kostade anläggningen 200.000 kr. Därtill tillkommer teknisk utrustning för ca 20.000 kr. Hur länge en solcell fungerar är inte känt men tidens tand, blästring, alg- och mosspåväxt gör nog att det blir betydligt lägre kapacitet efter 20 år, då anläggningen förmodligen behöver renoveras. Det innebär en årlig avskrivningskostnad runt 11.000 kr. Därtill kommer i början på 20 års-perioden räntekostnad på ca 10.000 kr/år. Det innebär att anläggningen kostar 21.000 kr/år i början av perioden, som sedan successivt sjunker till 11.000 kr år 20.


Förlusten är således 9.000 kr/år i början som efter 15 år börjar gå med en blygsam vinst och efter 20 år ger en vinst på 1.000 kr/år. Ingen särskilt lönsam affär således. I viss mån torde förlusten minskas med förväntade prishöjningar på el. Å andra sidan är det inte säkert att elleverantörerna är benägna att ge bra återköpsvillkor. Vilken elleverantör vill ha bäst tillgång på el under sommaren? Ingen!


Förlusten är egentligen större än 9.000 kr/år då staten knappast anser att nollsummespelet även gäller moms och den särskilda elskatten. Dessa kan nog uppskattas till ca 3.000 kr/år, innebärande att det i praktiken är dubbelt så dyrt med solceller än att köpa el på vanligt vis.


Hur påverkas takets konstruktion av denna anläggning? Vad gör man om det börjar läcka från taket? Hur inspekterar man under solcellerna? Monterar man ner anläggningen? Vad händer med försäkringar?  Förmodligen måste man ha kompletterande dito, som ökar kostnaden.Vem skall underhålla anläggningen? Den sköter sig inte själv!

Vad säger en ev köpare av huset. Hur påverkas priset?


I Tyskland är det inte ovanligt med solceller. Men det finns en stor skillnad. I Tyskland eldar men med kol i stor omfattning. Man släpper jämte danskar och polacker ut mest koldioxid i atmosfären i Europa. Man har en betydligt bättre solhöjd än Sverige. Sverige släpper ut minst koldioxid inom EU.


Om nu solceller skulle vara lönsamma. Varför är det då ingen kommersiell aktör, som satsat på detta i stor skala i Sverige? Svaret är enkelt; det är helt olönsamt. När det gäller vindkraft, så hålls den under armarna av särskilda påslag på allas elköp. Utan detta skulle även den gå i putten.


Vad är då bästa sättet att spara el idag? Enligt vår mening följande initiativ:

1. Sätt in värmepump (berg, luft, vatten, från)

2. Isolera huset

3. Duscha mindre

4. Montera lågenergilampor utomhus

4. Montera vattensolfångare

5. Montera luftsolfångare om du har frånluftsvärmepump


2 kommentarer :

 1. SKALL VI HA DET FÖRNYBART ELLER KLIMATSMART?
  Ropa "förnybart" så flockas politikerna! De har ofta svårt att hålla isär begreppen, nämligen...

  All produktion, även av elbilar, solceller och vindkraftverk, innebär väl en miljöpåverkan?
  Men varför fokuserar politiker på det i stället för energieffektivisering?
  Många föregivet miljövänliga politiker är väldigt förtjusta i rubrikalstrare som förnybar el.
  Men exempelvis så används F-gaser vid tillverkning av solceller.
  Dessa kan ha en 23 000 gånger så hög växthuseffekt som koldioxid!

  Tag ett exempel med ett hus som har utrustas med en solcellsinstallation som ger 3 MWh.
  Denna installation har således redan innan den gett en enda Watt i snitt gett upphov till 6,5 ton CO2-ekvivalenter. Alltsammans, på ett bräde, och idag!
  Fortsatta köp av konventionell el hade gett upphov till 60 kg CO2-ekvivalenter per år.
  Först efter över 100 år skulle solcellerna bli klimatpositiva - om de höll så länge...
  För de sämsta solcellerna är motsvarande siffra 300 år.

  Ändå värderas i det allmänna medvetandet denna installation lika högt, eller högre, som en energieffektvisering med samma belopp! Trots att energieffektiviseringen, utöver den uteblivna miljöbelastningen från solcellerna skulle reducerat koldioxidutsläppen med minst 60 kg per år för all framtid! Tre ton, om huset har oljeeldning...

  Den renaste och billigaste energin är väl den som inte behövs?
  Att det skall vara så svårt för dem att begripa?

  Det finns många åtgärder som enkelt, billigt och miljövänligt kan minska energianvändningen.
  Men det ger inga tidningsartiklar där politiker får stå och klippa band!

  SvaraRadera
 2. Önskade att jag kunnat skriva det lika bra som du. Klimatsmart skall det givetvis vara. Jag och de flesta är väl ofta ganska okunniga om hur stora utsläpp av skadliga gaser som tillverkningen av olika produkter genererar. Men ofta vet inte de som skriver; dvs journalister ett dugg om detta, vilket är tråkigt!

  SvaraRadera