tisdag, januari 06, 2015

DI: Decemberöverenskommelsen saknar legitimitet!

Dagens Industri skriver i sin ledare, att den sk Decemberöverenskommelsen, DÖ är både oacceptabel samt menar att den saknar legitimitet och även strider mot grundlagen. Eftersom den utgör ett regelverk för hur riksdagen skall arbeta borde den givetvis varit föremål för granskning av lagkloka personer, som allt annat.


DI:s PM Nilsson stämmer således in i den massiva kritik som ifrågasätter DÖ ur ett demokratiskt, juridiskt, sakpolitiskt och ekonomiskt perspektiv! 

 

Här kan man läsa DI Ledare!

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar