torsdag, januari 29, 2015

Är det alliansens svanesång vi bevittnar?

Den sammansvetsade Alliansen skapare var ju främst Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg/Jan Björklund. Nu finns enbart Jan Björklund kvar!


Alliansen har ju levt under stor press såtillvida att en stor del av SD:s tillströmning kommer från dessa partier. Ja KD har väl under många år sedan Alf Svensson slutade befunnit sig runt riksdagsspärren på 4%. 

 

Flera av allianspartierna har nog insett, att tar man inte tillbaka väljare från SD, så kommer man aldrig att inneha regeringsmakten åtminstone så länge man sätter parlamentarismen ur spel genom DDR-liknande överenskommelser med regeringen. 

 

Det är ju väljarna som i slutänden bestämmer vilket parlament vi skall ha! SD:s 800.000 väljare borde vara mer intressant att attrahera än att bedriva ofta meninglös vältalighet i riksdagen. Något som mest torde intressera ett antal ledarskribenter. Folk är nog klokare än vad många riksdagspartier inser.


Alliansen skulle ju uppenbarligen kunnat regera under 2015 eftersom deras budget godkändes av riksdagen. Men nu valde man att lägga sig platt för Löfven - pga en för tillfället vek moderat ledning; och förmodligen ett stort historiskt misstag även på sikt. Partiets främsta talesmän Reinfeldt och Borg hoppade ju av direkt efter valet och överlät åt Anna Kinberg-Batra att ta hand om den akuta efterbörden inom parti och allians!


Man kan nu säga att Sverige har en av de svagaste regeringarna i modern tid men backas upp av en tämligen svag opposition. Den uppenbara stora frågan som eskalerats är invandringen och dess påverkan på ekonomi, bostadsförsörjning, skola och inte minst sjukvårdens kräftgång. Både rödgröna och allians har undvikit att adressera dessa problem, vilket nu börjar visa sig i all sin tydlighet och skapar onödig alienation mellan etablerade svenskar och invandrare. 

 

Skall man bedriva en generös flyktingpolitik, så måste man ju även ta hand om dessa människor i alla avseenden. Det är inte särskilt humant, att stoppa in asylsökande på de mest mystiska ställen i granskogen och överlåta introduktionen till personer som uppenbarligen mest är ute för att tjäna pengar på en fallerande och passiv integrationspolitik.


För ren överlevnad börjar nu KD och FP att fundera över hur man skall hantera flyktingfrågan. Detta splittrar uppenbart Alliansen, som nu förmodligen går mot ett betydligt sämre samarbete. Moderaterna tror sig nog att vara ett 30%-parti men det var inte så länge sedan man inte fick mer än 15% i ett riksdagsval. Å andra sidan ligger FP med runt 4% i opinionen långt ifrån de 13,5% man fick i valet 2002.


Sverige regeras idag av en minoritet, som när som helst kan fällas av den samlade oppositionen. Det kan ju för den delen vara intressant och se om S och MP bättre kan hantera de stora problem som Alliansen inte tillräckligt adresserat under 8 år. Med facit i hand kan man nog säga att inget block i riksdagen försökt hantera de alltmer ökade problemen i samhället till förfång för de i första hand ekonomiskt svaga, som unga, ensamstående ofta kvinnliga pensionärer och flyktingar. Riksdagen har under många år bedrivit en passiv låt gå politik och ganska ryggradslöst skyfflat ev problem till kommun- och landstingspolitiker istället för att utnyttja sin potentiella kraft att kunna förändra villkoren på arbets- och bostadsmarknader.


Olofsson, Reinfeldt, Borg och Hägglund har nu kroknat. Hur länge håller Jan Björklund? Kommer Anna Kinberg-Batra ta ett fast tag om taktpinnen?
Just nu verkar Annie Lööf vara mest på hugget! Men som sagt, vi på denna blogg kommer att sakna Göran Hägglund i debatten. Det får vi erkänna!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar