torsdag, januari 22, 2015

Antisemitismens ansikte i Malmö!Ordförande Katrin Stjernfedlt Jammeh (S) Karolina Skog (MP) och Jeanette Stojic (V)

Det här är Malmö kommunstyrelses ledande personer. De är de som styr Malmö och är ytterst ansvariga för den utspridda rasismen mot judar tillsammans med nedanstående ledamöter. Vi kan bara meddela vårt stora missnöje över dessa personers politiska insats! 

 

Dagens Nyheter: Det som pågår i Malmö är vedervärdigt och en skam för stadens makthavare.

 

Denna underlåtenhet av stadens makthavare är ju rent antisemitiskt medlöperi. Man undrar sedan i vilket läger Sydsvenska Dagbladet har bekänt sig till? Det man skrivit i tidningen är lätt förskönat så vi antar att man företräder samma ståndpunkt!

 

Det här är Hanna Thome(V) hon är inte medlem av kommunstyrelsen men högsta ansvarigt kommunalråd för hantering av rasism; dvs all rasism. Hon tycks nog i sitt ämbete ha förträngt mycket. Men får man bara röster så är allt givetvis ok!

 

 

 

Malmö kommunstyrelses majoritet

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande

Andreas Schönström (S), förste vice ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Sofia Hedén (S)

Jeanette Stojic (V)

Karolina Skog (MP)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar