tisdag, september 09, 2014

Trosas skuldrekord kräver gemensam långsiktsplanering!

Är en rubrik på en av dagens insändare i Södermanlands Nyheter, SN. Även om vi inte direkt följer Trosas politik så är inlägget som skrivits av Björn Kjellström(MP) och Per Insulander(S), intressant! Man menar att kommunens lån på ca 400 miljoner är av rekordnatur. Vidare menar man att soliditeten sjunkit så lågt som till 31% kan påverka kommunens möjligheter vid stigande räntor i landet!

 

Nu är det så att de svenska kommunernas totala skuld ligger på ca 400 miljarder kronor. Det innebär att Trosa ligger under det kommunala genomsnittet på ca 420 miljoner. Kommunen har således inget skuldrekord i varje fall inte i ett svenskt perspektiv.

 

När det gäller soliditet dvs hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital, så är förvisso ekonomers dröm att den är i storleksordning 30-40%. Men t ex i Gnesta så har kommunens fastighetsbolag en soliditet på under 10%.

 

Skulle räntorna i landet stiga till 3-4%, som debattörerna menar. Så kan förvisso Trosa drabbas samtidigt som landets alla kommuner drabbas kanske än mer för att inte tala om alla hushåll! Vi skall då ej heller glömma statens skuld på närmare 1,3 miljarder kronor!

 

Kommunalrådet Daniel Portnoff(M) kan nog sova lugnt om natten!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar