söndag, september 28, 2014

Det stalinistiska Sverige - Tvångsgymnasium!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet visar nu upp sitt rätta stalinistiska ansikte; ett obligatoriskt gymnasium! För de som vill börja jobba eller resa utomlands efter grundskolan finns nu inga alternativ. De måste gå tre/fyra år i gymnasiet. Man kan undra vad straffet blir om man inte kommer till skolan? Sveriges nya Gulagarkipelag? Det gick väldigt snabbt att gå från att verka vara mittenpartier till de mer kommunistiska ambitionerna! Valfriheten satt ur spel!

 

Även lärarnas löner skall höjas! Något som givetvis regeringen inte kan genomföra. Arbetsmarknadens löner upprättas av marknadens parter och i detta fallet SACO/TCO och svenska kommunförbundet. Och det är inte staten som betalar lärarlönerna som man skulle kunna tro utan landets kommuner. Det finns ett statligt bidrag på ca 75 miljarder till kommunerna. Detta är givetvis en droppe i havet för alla de uppgifter som staten ålagt kommunerna att genomföra i omsorgen om yngre och äldre!

 

Vi tippar att höjda lärarlöner även kommer att följas på fackorganisationers krav på höjning för andra medlemskategorier! Det skall bli intressant och se hur skatterna - bland de högsta i världen - påverkas av dessa ambitioner, att styra landets lönebildning!

 

Med en tvingande gymnasieskola kommer ju även kostnaderna att öka radikalt. Hur detta skall finansieras är ännu oklart!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar