måndag, september 29, 2014

Guilt by association

eller "skuld genom sammankoppling" är ett intressant fenomen, som numera börjat tillämpas i stor skala av främst den svenska vänsterns debattörer och journalister. Ett tydligt exempel utgör slaskvalet 2014, där politiker i avsaknad av sakargument istället prioriterade personinvektiv och omständigheter, som kan gå flera decennier tillbaka.  Många personer utpekas som kopplade till nazismen, när i själva verket det flesta nazister (antisemiter) nog finns på annat håll.

 

Är t ex tidningen Aftonbladet fortfarande nazistiskt? Man var ju faktiskt en av få Hitler-vänliga tidningar i Sverige. Är Astrid Lindgren rasist med utgångspunkt från 40-talets Pippi Långstrump, som nu censureras av SvT? Är likaledes Tintins skapare Hergé rasist med Tintin i Kongo, som rörde upp en stor och upprörd debatt i Sverige. 

 

Vilken hållning har dagens socialdemokrater till nedanstående debattörers inställning till flyktingar undan norska quislingar och nazister: 

 

”Enligt vad som erfarits har det cirkulerat ryktet, att flyktingar i Sverige åtnjuta fritt uppehälle och dessutom erhålla pengar, utan att behöva prestera något som helst arbete. Det torde icke vara något som helst tvivel om detta bidragit till att ett relativt stort antal mindervärdiga element sökt sig till Sverige. Dylika förespeglingar locka givetvis framför allt arbetsovilliga, arbetsodugliga och i övrigt mer eller mindre asociala stundom även kriminella element”

Flyktingkontoret torde också ha haft uppmärksamheten riktad på saken och på sistone gjort vad de kunnat för att avliva detta och liknande rykten. Av de ofta i såväl fysiskt som psykiskt men framför allt i moraliskt hänseende mindervärdiga individer. Torde trots alla försäkringar om motsatsen endast ett mindre antal vara i verklig mening politiska flyktingar. De är närmast att betrakta som politiskt okunniga om också icke indifferenta, asociala."


Tage Erlander(S) statsminister  Gustav Mörner(S) socialminister

 

Fotnot: Ingen har än anklagat Lindgren för rasism. Hergé har frikänts av belgisk domstol från rasism!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar