måndag, september 08, 2014

Den nya välfärden - utanförskapets skottlossningar!

Sedan början av 2013 har ett hundratal skottloss-ningar i Göteborg krävt tolv människors liv, skriver idag vårt huvudorgan Dagens Nyheter. De flesta av dessa skottlossningar och mord har genomförts på den en gång i tiden så vackra ön Hisingen på Bispgården och Backa, som idag befolkas huvud-sakligen av invandrare från Mellan-Östern!


Göteborgs-polisen har satsat över 80 miljoner kronor på åtgärder utan synbarligt resultat. "Vi kommer nog att få leva med detta", säger en representant för polisen! Märkligt kan tyckas. Skall Göteborg ådra sig samma rykte som Marseilles och Neapel? Var finns fördelarna med dessa förhållanden i Göteborg liksom i Linköping, Malmö och Tensta m fl orter. 

 

Från vår horisont ser vi då ingen framtid! Bara ett eländigt utanförskap i arbetslöshet, som växer och sprider sig dag för dag - år från år med en helt frustrerad integrationsminister, som inte klarar att hålla skutan på rätt köl!

 

Den omedelbara tanken blir då varför våra politiker gör så oändligt lite för att skapa nya arbetstillfällen? Bidrag är man bra på. Men när pengarna är på väg att ta slut. Då behövs det andra tankebanor. Men kanske våra riksdagsledamöter saknar erforderlig kompetens? Tanken växer sig allt starkare.


Den Nya Välfärden en opinionsbildande liberal tankesmedja, som arbetar för demokrati, välfärd och företagande skriver i sin senaste tidning att "Välfärdsstaten klarar inte fri invandring"! En artikel baserad på "Utanförskapets karta - en uppföljning av Folkpartiets rapportserie" i ämnet!

 

Mellan 2006 och 2012 växte antalet utanförskapsområden från 156 till 186. Antalet invånare i dessa områden ökade under samma period från 488 000 till 566 000 personer.


I korthet lämnar den utmärkte idégivaren till rapporten Thomas Gür två förslag till att lösa problemen. Det första alternativet är att begränsa invandringen, som ju inte samhället klarar av idag varken ekonomiskt eller strukturellt. Något som knappast är gångbart i svensk politik.  Då återstår egentligen enda alternativet att få fram jobb med lägre löner och avveckling av t ex LAS.

 

Tror någon att Stefan Lövdén eller Fredrik Reinfeldt tänker ändra på sin rigiditet i dessa ämnen? Knappast! Och därmed återstår egentligen bara stora skattehöjningar i ett land som redan har världens högsta! Dessa skatter skall till stor del betalas av näringslivet(vår välfärdsmotor) eller av personer som tar bilen till systembolaget. Nog har våra svenska politiker målat in sig och oss i ett hörn!


Man kan bara beklaga den slum och utanförskap som växer sig allt starkare dag för dag på många platser i Sverige i "humanitetens" namn. Vad är livet utan ett jobb att försörja sig på - knappast anständigt

 

Var tror ni att pengarna till att bygga 150.000 nya lägenheter, som politiker nu lovar i valrörelsen,  skall komma ifrån? 400 miljarder visavi en statsbudget på 800 miljarder eller den kommunala totala upplåningen idag på 400 miljarder, som matchas mot ett förmodligen övervärderat bostadsbestånd.

 

Detta är naturligtvis blårök/skära små moln! Strukturella och ekonomiska åtgärder mot utanförskapet skulle ha ingångsatts för 20 år sedan.  Nu sprider sig paniken i politiken! Ingen vågade heller uppmärksamma de värsta bilbränderna -utanförskapets röst - på många år i Norsborg i veckan!


Hisingen då? Ja här kände sig denne bloggare hemma en gång i världen! Här gifte vi oss i juni 1967 i Lundby Gamla Kyrka. Här bodde både svärfar och svärmor samt annan släkt och vänner. Inga finns kvar på platsen. Alla har flyttat! T o m Kålle och Ada!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar