torsdag, september 04, 2014

Saxat ur lokalbladet den 4:e september

Ungdomar väljer bort Gnesta?
I flera artiklar har det framkommit att ungdomar mellan 20 och 30 år väljer att flytta från Gnesta.  

Men detta är ingen nyhet på något vis. Så har det alltid varit. Skälet är att ungdomarna studerar vidare på olika universitet och högskolor. För att få studentbostad måste man skriva sig i den nya kommunen. Så enkelt är det med detta! 


Kulturmordet på Smedsta skola
Skriver idag på insändarsidan Lennart Karlberg, Gnesta om. Han menar att Hembygdsföreningens styrelsemedlem Sven Leindahl med rätta kallar försäljningen av Smedsta Skola för kulturmord.

Han menar vidare, att kyrkorådets ordförande, Ulf Bergner, avfärdar intressenten Erik Petterssons lagda bud med orden "Det är ingen auktion vi har utlyst" tyder på en nonchalant och dessvärre okunnig inställning till säljprocessen.

Vi kan bara hålla med Karlberg. Kulturen får inte stort utrymme i Gnesta kommun. Ovärderliga skatter försvinner för alltid!

Folkpartiet säger nej till vindkraft i Gnesta
Folkpartiet i Gnesta säger nej till storskalig vindkraftindustri vid Ånhammar. Vi anser att det är fel att exploatera en vindkraftpark på ett område som har så stora värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv som just området runt sjön Dunkern.

Vindkraftutbyggnad är bra men storskaliga etableringar som Ånhammarprojektet ska koncentreras till redan exploaterade områden för att inte göra intrång i skyddade naturområden. Vi säger nej till, att för all framtid, fördärva de vackra kulturlandskapet runt sjön Dunkern.

Hör Sara Kinberg(FP) något som i luften surrar så är det Nota Bene som hurrar!

Godkänt vatten i Gnesta
Politiskt ansvariga för Gnesta-ortens vatten är Berndt Ullström(S) och Mats Dellrud(MP). De hävdar med emfas att vattnet i Gnesta är utmärkt. Det var ju en insändare från Moderaterna som hävdade motsatsen.

Men att Gnesta-vattnet åtminstone smakar dyigt (vi frekventerar av olika skäl Gnesta då och då) det kan försäkras från norra Gnesta kommun, där vi har ett utmärkt friskt och välsmakande vatten som grusås-filtrerats från Marvikarna! Så något embryo finns säkert i det moderata påståendet!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar