fredag, september 05, 2014

Bra förslag från Gnesta-Alliansen!

Spårbacken i Laxne

Är ett område med lediga tomter men utan bebyggelse. Vid den politikerutfrågning, som var i Laxnegården för någon vecka sedan framkom att utvecklingen av Spårbacken utgjorde en kritisk faktor för det framtida Laxne/Gåsinge-Dillnäs' försörjning med skola, affär etc. Vid mötet uppkom fråga om kommunens eventuella köp och exploatering.

 

Alliansen med Ann-Sofie Lifvenhage i spetsen föreslår nu att kommunen köper marken och säljer den för styckvis byggande till hugade spekulanter.

 

Ett bra förslag, som kan ändra på dagens stillestånd! Kanske inte så aktuellt för (S), som med 35 namn på sin lista, inte har en enda från Gåsinge-Dillnäs!


Kommunal krisgrupp för skolan

Barn och utbildningsförvaltningen med Linda Lundin(S) som ordförande har ett stort ekonomiskt underskott i verksamheten. Samtidigt rasar Gnesta från plats 182 till plats 285 i Lärarförbundets skolranking. Alliansen kan inte acceptera denna bottenplacering för Gnestas skolor. Man föreslår därför att det inrättas en krisgrupp med politiker från samtliga partier, lärare och elever som tillsammans med ansvariga tjänstemän tar fram ett underlag för nödvändiga åtgärder.
Skolan är en prioriterad fråga för Alliansen i Gnesta och de ser nu ett behov av en gemensam kraftsamling där man särskilt betonar vikten av långsiktigt ordnad ekonomi samt en god lärare- och elevdialog för att komma tillrätta med dagens situation

 

Bra förslag! Tamdiu discendum est, quamdiu vivas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar