torsdag, januari 27, 2011

Många och nya diskussioner kring Skillingavallen mm

Åter diskuteras en eventuell byggnation på bl a Skillingavallen. 2009 kom planeringsutskottet i Gnesta fram med ett förslag från firma Veidekke om byggnation på såväl Gnesta höjden som på Skillingavallen. Detta förslag kom som en överaskning och var inte förankrat i den dåvarande politiska majoritetens styrgrupp (kabinettet). Denna sade även uttryckligen nej till förslaget.

Beträffande byggnation på Skillingavallen så var det ursprungligen ett förslag från Gert Nilsson(S) och hans fränder. Den ädla meningen var att vissa intäkter från en ev byggnation skulle bekosta nya investeringar vid Hagstumosse! En i och för sig ganska hyfsad idé.

Dock var byggnationen på höjden kontroversiell av flera skäl och all planering avbröts efter protester och dåvarande kabinettets beslut. Folkpartiets ställningstagande kan du läsa om här: Klicka här!

I socialdemokraternas framtidsplan 2011-2014 står det: * Skillingavallen försäljs, när ny friidrottsanläggning är uppförd på Hagstumosse (tidigast 2014). Det är väl detta Johan Rocklind kanske inte vill uttrycka rakt ut.

I miljöpartiets plan för 2011-2014 står: 5.3 Skillingavallen ska finnas kvar för lek- och idrott.

Vänsterpartiet har inte nämnt Skillingavallen i sitt program! I övrigt får vi se vem som är starkast bland de rödgröna, (S) eller (MP). En ganska intressant fråga eftersom dessa partier har högst olika visioner beträffande Gnestas ev förtätning och befolkningsökning.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar