måndag, januari 10, 2011

Kan våra nya ledande politiker i Gnesta räkna?

(Underförstått - Räknar man rätt?)

Johan Rocklind(S) och i viss mån Mikke Schirén(V) meddelar i dagens lokalblad att Vårdnadsbidraget i Gnesta avvecklas. Själva Vårdnadsbidraget lämnar jag därhän, då det aldrig varit en prioriterad liberal fråga.

Men hur räknar man? 600.000 kr har vårdnadsbidraget kostat det senaste året. Nu skall detta räcka till att förtäta personalen på alla barnstugor samt uppenbarligen bilda grundplåt för nya förskolebyggen! Det är inte dåligt, då vi vet att de 25 barn, som idag haft eller uppbär Vårdnadsbidrag kommer att kosta ca 1,5 miljoner kr om de åter tar plats i kommunens omsorg.

Sålunda saknas närmare 1 miljon kr, som herrarna inte tycks ha någon som helst kontroll över och som givetvis skapar ett stort hål i budgeten istället för utrymme!

Nu är det inte säkert att alla vill ha barnomsorg! Men det ekonomiska argument, som framförs är givetvis bara trams. Däremot kan det säkert finnas ideologiska eller jämställdhetsaspekter, som man vill betona i sin inriktning. Det tycker vi i så fall är mer hedersamt än att försöka vilseleda med falsk matematik!

Ett lika vilseledande uttalande gör Barn- och utbildningsnämndens nya ordförande Ann-Christin Alderbrant i lokalradion:"Om valfrihet var parollen för fyra år sen när bidraget infördes så är den nya majoritetens paroll lika för alla. Pengarna från vårdnadsbidraget kommer att täcka kostnaderna för en till två extra huvuden inom förskolan och det är viktigt"!

Inte heller hon har förstått att 25 nya barn i barnomsorgen fullt utnyttjad kostar betydligt mer. Verkligen stilfullt att skänka bort pengar som inte finns!

Media borde ha tagit ett större intryck av den mest kunniga politikern i de ekonomiska spörsmålen kring barnomsorgen i Gnesta, nämligen fd ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Ingalill Fredriksson(C). Hon hade säkert kunnat presentera de exakt rätta siffrorna och ganska snabbt vederlagt majoritetens förhoppning om, att koka soppa på en spik!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar