tisdag, januari 04, 2011

"S kan riva upp beslut om avlopp"

Är rubriken på en artikel i SN den 1 januari, angående pågående upphandling av VA i Gnestas tätorter. Enligt samma artikel säger Berndt Ullström(S): "Att vi kommer att avbryta pågående VA-upphandling. Vi har redan givit kommunchefen i uppdrag att utreda en avveckling".

Ullströms(S) uttalande är märkligt då kommunens högsta beslutande organ har beslutat att upphandlingen skall genomföras. Det innebär att det även är detta organ, som måste fatta beslut om ett avbrytande. Ullström(S) och hans politiska kompisar kan ju knappast fatta detta beslut.De kan heller inte ge ett sådant uppdrag till kommunchefen. Det är ju att rakt desavouera kommunfullmäktiges fattade beslut och bör uppmärksammas av revisionen! Självklart kan man med ett korrekt beslut avbryta pågående upphandling. Men då får man givetvis räkna med skadestånd.

Det som på sikt är mer allvarligt är att man riskerar vattenförsörjningen för 6.000 Gnesta-bor för framtiden. Se hur viktig vattenförsörjningen är med exempel från Östersund, Flen och andra platser. Alliansen menar att ett större bolag, som även har råd med avancerade vatten-experter är ett måste för framtiden. Det vore olyckligt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt att framgent bedriva denna viktiga verksamhet i en liten och osäker organisation med stora framtida investeringsbehov i nya ledningar.

Berndt Ullström(S) har tidigare framförts att man skulle kunna gå samman t ex med Sörmland Vatten och Avfall AB, som ju ägs av ett antal kommuner. Detta är givetvis en klart bättre möjlighet än egen bedriven verksamhet. Men fråga är om det är bättre än det nu föreslagna företaget Trotab. Då får man ju även se över avfallshanteringen, som idag går till förbränningsugnarna i Södertälje.

För FP del torde det vara egalt om VA frågorna hanteras i ett kommunalt eller publikt bolag. Det ger givetvis en lagenlig upphandling besked om. Vilket den även givit i föreliggande fall. Däremot att hantera denna viktiga fråga i framtiden i den lilla tekniska organisation, som nu finns är ytterst tveksamt.

För framtiden finns stora viktiga frågor för vattenkonsumerande Gnesta-bor. Skall vi bygga ut nuvarande vattenkällor och reningsverk eller skall vi koppla oss till Stockholm Vatten? I Strängnäs/Mariefred, som ligger nästgårds går kommer nu färskvatten från Norsborgs-verket.

Avslutningsvis bör det påpekas att det inte är Gnesta kommun, som betalar kalaset, utan varje enskild Gnesta-bo på sin framtida vattenräkning! Vi tror knappast att vatten-kunden i Gnesta vill betala extra höga vattenräkningar för att enbart värna om en vid det här laget något uttjänad socialistisk ideologi!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar