måndag, januari 24, 2011

En Energimarknadsinspektion i förfall!

I vår naitivitet trodde vi att detta organ, som leds av generaldirektören Yvonne Fredriksson, som för övrigt saknar all form av utbildning för ämbetet och har ett förflutet i budgetdepartementet, var till för den enskilde konsumenten och inte de stora elbolagen.

Villaägarnas riksförbund har nu tydligt påvisat att elbolagen med energiinspektionens goda minne, tar ut saftiga överpriser för de sk nätavgifterna. De privata bolagen är värst och de kommunala bäst för konsumenten.

Det som storligen förvånar är att Energimarknadsinspektionen med ett antal krystade uttalande anser att detta är ok - vilket givetvis framstår som ren bullshit om man är det minsta insatt i energifrågor.

För några år sedan grävde el-bolagen ner många "dåliga" linjer på skogen, för att säkra el-leveranserna till kund. Detta tyckte vi givetvis var utmärkt - ända till fakturan kom. Det var inte på de stora vinsterna, som skulle betala detta! Räkningen skickades till abonnenterna på den sk Nätavgiften. Detta bedrägeri skulle givetvis Energimarknadsinspektionen satt stopp för!

Tyvärr kan man bara konstatera att ämbetsverkets främsta uppgift är att motivera ständiga prishöjningar, så att den ansvarige politikern Maud Olofsson, slipper det besväret. En rejäl skärpning behövs givetvis för fortsatt förtroende!

Villaägarna i korthet

Landets konsumenter överdebiteras upp till 4 000 kr per år av sina elnätbolag, med
Energimarknadsinspektionens goda minne. Det visar Villaägarnas granskning av prissättningen hos lokala elnätbolag i förhållande till elnätens täthet, det vill säga antalet kunder per meter elnät. Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och konsumenterna kan fritt välja mellan olika elleverantörer och bindningstider. Däremot bedriver elnätföretagen som levererar elen hem till kunderna monopolverksamhet. För att undvika att nätbolagen tar ut oskäliga priser av kunderna genomför Energimarknadsinspektionen (EI) en årlig övervakning av priserna.

– Villaägarnas rapport visar att de dyrare elnätföretagen i regel är privata, medan de billigare är kommunala eller har en stark lokal förankring. Slutsatsen är uppenbar. Privata monopolföretag höjer priserna för att göra högre vinst. Ansvaret är politiskt och nu ankommer det på Maud Olofsson att skärpa övervakningen av monopolet, säger Jakob Eliasson, Villaägarnas energipolitiska expert. Skillnaden mellan det bästa och sämsta jämförbara elnätbolaget är 4 000 kr per år.

– Om två företag säljer identiska produkter, och det ena begär ett pris som ligger 4 000 kronor högre än det andra, kommer då det dyrare företaget att överleva? Och om det gör det, skulle vi säga att den marknaden präglas av hård konkurrens? Naturligtvis inte. Men på elnätsmarknaden går det till precis så, säger Jakob Eliasson.

De 5 elnätbolag som överdebiterar sina kunder mest med angiven överdebitering

Fortum Distribution AB - Västra Svealand 4 000 kr
Kreab Öst AB 3 755 kr
Skånska Energi Nät AB 3 132 kr
Sölvesborgs Energi & Vatten AB 2 994 kr
Sävsjö Energi AB 2 948 kr
KraftRingen Nät AB 2 930 kr
Fortum Distribution AB - Södra Norrland och Dalarna 2 906 kr
Härjeåns Nät AB 2 896 kr
Skurups Kommun 2 803 kr
Vattenfall Eldistribution AB, syd 2 798 kr

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar