tisdag, januari 04, 2011

Ett rejält teamwork!

Den 27/12 kunde man läsa om Mikael Karlsson(S) och tillika fritidschef i Gnesta, som bekymmrar sig över att det är för lite personal på fritidsgården i centrala Gnesta.Busen i artikeln blir givetvis Kulturnämndens ordförande Mats Klasson(C), som då efterträds på posten av den gode Bernt Ullström(S). Den senare lovar två nya tjänster både i tidning och i radio! Allt detta har nedtecknats av Sara Hasbar.

Ett rejält teamwork över gränserna kan man kanske säga! Sagde Mikael Karlsson(S) var för övrigt den person som påstått, att förre kommunalrådet Henric Sörblad(M) skulle ha uppträtt berusad på ungdomsgården.

Ungdomsgården bör presentera närvarostatistik över antalet ungdomar, som kommer dit. Enligt min uppfattning har det blivit en synnerligen ringa skara personer, som främst utövar datorspel. Verksamheten behöver sålunda förnyas.

Man kan börja med att ta bort datorerna och se vad som händer! Varför tar vi då upp detta? Jo för den oinvigde kan vi berätta att detta scenario har återkommit med jämna mellanrum i Gnesta. När Karlsson inte får som han vill för sin chef/nämnd går han med en gråtmild historia till en intet ont anande reporter. När han nu vet att vi politiker ifrågasätter, att ett ganska få antal ungdomar i stort ägnar sig åt spel, så går han till flankattack genom att begära fler tjänster till en ifrågasatt verksamhet!

Vilket spel för gallerierna! Tänk om alla tjänstemän i kommunen skulle agera så! En kommun måste givetvis styras och hanteras efter ett gemensamt regelverk annars uppstår kaos! Givetvis skall missförhållanden påtalas men i detta fall är det snarast det motsatta!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar