tisdag, december 31, 2013

Det rödgröna styret i Gnesta - Ett svart hål!

Gnesta kommun har ju funnits i över 20 år något som de styrande socialisterna tycks ha förträngt. I varje fall verkar man ha glömt bort gamla beslut och börjar utreda sådant som redan är utrett! Ibland lovar man runt men hållet tunt liksom i fallet med ny översiktsplan som lovades vara igång 2013. Den gamla planen är ju från 2003 så det är hög tid. Men nu står en ny plan skriven i stjärnorna. Symptomatiskt är en allmän beslutsångest till förfång för kommunens utveckling!

Tittar man igenom kommunens hemsida och de kallelser och protokoll som finns därstädes, märker man ganska snart att det råder oordning. I varje fall när det gäller Barn- och utbildningsnämndens sammanträden. Det saknas helt enkelt delar av protokoll. Beslut finns som refererar till handlingar, som icke delgivits allmänheten etc. Skall det vara så svårt att hålla ordning på dessa bestick?

Barn- och utbildningsnämnden ageranden kan ävenledes liknas vid ett svart hål. Socialisterna verkar i allt väsentligt sakna kunskaper om nämndens tidigare verksamheter. Ordförande Linda Lundin(S) är den enda som varit med de senaste tre åren; dvs totalt tre år! Tillika har man även en ny förvaltningschef. Det är inte särskilt underligt att verksamheten går med allt större underskott, då det saknas direktiv från ansvariga om och hur erforderliga besparingar skall ske. 

I fredags läste vi i lokalbladet, att en ny plan för gång- och cykelvägar är under arbete. Man blir ganska fundersam av flera skäl. För det första fanns det redan en plan för 5 år sedan, när Alliansen styrde kommunen. Planen är ju inte särskilt betungande; önskade cykelvägar är kända sedan tidigare. Det stora problemet är finansiering. Den förutsätter nämligen att trafikverket (vägverket) finansierar större delen. Dvs att projekten kommer med i trafikverkets länsplan. För övrigt har cykel- och gångvägar varit Ingalill Fredriksson och centerpartiets stora käpphäst under alla år med ett flertal motioner om angelägna objekt!


Lever man som man lär eller har beslutat? I varje fall inte kring budget. Nu finns det ett fullmäktigebeslut att budget skall senareläggas till oktober. Men i själva verket görs detta i december! Vad gäller? Tidigare tog man budgeten i juni för nästkommande år bl a för att skolledarna skulle kunna planera för kommande vårtermins lärarrekrytering. Nu struntar man uppenbarligen i detta beslut! Det finns många andra beslut, som det nu struntas i. Tidigare beslut och åtgärder verkar ha sugts in i ett svart hål! Ja det verkar inte ens finnas den minsta Higgs-partikel i de styrande politikernas kunskapsbank!


Här är frågorna vi redan ställde 2011; dvs för tre år sedan. Hur mycket har blivit genomfört under denna tid? Hur mycket har försvunnit i svarta hål?

Genomfört

Politikerarvoden - har höjts med 30% för de rödgröna politikerna

Vårdbidraget - har avskaffats

Valfrihet - delvis avskaffats, har i alla fall strukits i kommunala mål

Svarta hålet

- Tagna beslut - gäller inte dessa?

- Äldreomsorgen - ordning och reda i organisationen?

- Kontokort - begränsat spridning efter allt mygel? 

- Brandstation - en ny behövlig

- Badhuset - upprustning

- Yrkesskolan Baggium - utveckla denna
- Femmorna - tillbaka till ytterskolorna

- Oppositionsrådets arvode - när höjs den ynka ersättningen

- Busstrafiken i Laxne och Stjärnhov - som borttagits när kommer den åter?

- Valfrihet - vart tog den vägen för de äldre

- Byggnation - varför byggs det inte i Gnesta (Tulegatans bygge planerades redan 2005)

- Cykelvägarna - vart tog dessa vägen

- Ungdomsarbetslöshet - varför satsar man inte mer mot detta

- Kultur- och teknik - lägga ner?

- Liljedalshemmet - saknas fortfarande lösning och beslut

- ÖP 2003 - måste revideras

- Folkomröstning - vart tog den vägen om länstillhörighet

- Idrottshall - ny behövlig

- Centrumplanen - långbänk? Här måste satsas på ett attraktivt centrum inte minst för att matcha den fina järnvägsstationen och öka serviceutbudet för våra invånare och presumtiva sådana!


Vi önskar alla progressiva (framåtsyftande) krafter i Gnesta kommun ett Godare Nytt År och påpekar att det krävs tillstånd att avlossa raketer inom Gnesta tätort sedan många år tillbaka!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar