onsdag, juni 25, 2014

Varför skall bara delar av statsbudgeten vara "finansierade" Reinfeldt?

Socialdemokraterna föreslår i en utdragen process att "pensionärernas skatt skall sänkas" till samma nivå som för övriga skattebetalare. Detta skall ske i tre steg under perioden 2015-2018, varav den sista är villkorad med den ekonomiska utvecklingen. Först skall de 100.000, som har en gräddfil i pensionssystemet; dvs aldrig betalt någon skatt och har sk garantipension få en sänkning med 75 kr/månad.


Därefter skall i ett andra steg ca 450.000 pensionärer som har en pension på maximalt 12.000 kr/månaden få en skattesänkning med 250 kr. Dessa två steg för 550.000 pensionärer av total 2,1 miljoner skulle kosta 4 miljarder kr. Om alla pensionärer i Sverige skulle få samma skatteregler som övriga Europa skulle detta kosta 13 miljarder kr.


Man kan lugnt säga att socialdemokraterna vill inte alls sänka skatten för Sveriges 2,1 miljoner pensionärer. Man lovar att sänka den för 25% dvs närmare 550.000 pensionärer. Löfvéns olika uttalanden är därmed inte helt korrekta! 

 

Hur man sedan skall lösa de olika skattesatsernas randvillkor har Löfvén naturligtvis inte meddelat. Skall en pensionär med 11.995 kr i pension ha en större nettoinkomst än en pensionär med 12.005 kr i månaden? Knappast! Samma resonemang kan upprepas för garantipensionärer vs nästa grupp. Det finns faktiskt ingen matematisk möjlighet att skapa ett skattesystem med  Löfvéns abrupta randvillkor.


Statsminister Reifeldts kommentar är även märklig, att detta något för de flesta pensionärer ynka förslag på 4 miljarder "ej är finansierade"! Vad menar han? Skall alla kommande förändringar i statens utgifter vara finansierade? Varifrån får han då t ex de uppskattningsvis 10 miljarder det kostar att ta emot 80.000 nya flyktingar? Varför behöver denna kostnad med samma retorik inte vara finansierad?


Därmed kan man nog lämna denna diskussion, att delar av budgetens skall vara finansierade och andra inte. Budgeten är naturligtvis en helhet, som totalt sett bör vara finansierad över en viss period.

 

Stefan Löfvén lovar i samma stolta andetag, att "Minska klyftorna i samhället", trots att helt eniga rapporter från såväl OECD, EU-stat, BNP och HDI (Human Development Index) talar för att Sverige tillhör de länder med bäst välfärd och minsta ekonomiska klyftor i hela världen möjligen pensionärer undantagna. Att sedan t ex SVT försöker göra allt för att framhäva stora klyftor är trist. Läs gärna bloggen Den svenska välfärden! 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar