tisdag, juni 24, 2014

Det humanitära Sverige - ett gravt tillkortakommande!

 

Nyss har vi förstått att de äldre i Sverige utgör samhällets parias. Särskilda äldreboenden läggs ner i allt mer ökad takt trots att den äldre befolkningen ökar. Dagligen kommer skrämmande rapporter om hur illa många äldre har det. Kostnaderna för äldreomsorgen ökar inte i erforderlig omfattning medan stora satsningar sker på de yngre och skolor.I Sverige har sedan urminnes tider små minoriteter som samer, judar och romer förföljts av olika skäl. Judar tilläts att bosätta sig i landet i slutet av 1700-talet men fick inte medborgerliga rättigheter förrän omkring 1830. Romer har väl aldrig haft några rättigheter utom möjligen nu i modern tid. Mellankrigstiden och Hitler-Tysklands dominans i Europa gjorde livet fasansfullt för dessa kategorier - i den mån man överlevde. Antisemitismen har nu bitit sig fast inte minst bland vänsterns kommunister och stalinister. Läs gärna vad Nathan Sachar skriver om den rasistiska vänstern i Dagens Nyheter: Extremister är varandras djävlar! Trots Rysslands alltmer skrämmande upprustning och härnadståg i västerled röstar fler och fler i Sverige på vänsterpartier!


Samer har alltid exploaterats på något vis. De grymmaste mest slavliknande förhållanden denna människogrupp utsattes för var under etableringen av de norrländska gruvorna och järnvägarna. Denna exploatering fortsätter så till vida att samernas egentligen enda inkomstkälla rennäringen är satt på undantag av svenska staten och andra kommersiella intressenter. Det är givetvis en stor skam att Sverige som är världsbäst på det mesta, behandlar sina minoriteter illa! Samiskan Maxima Märak intervjuas i måndagens DN Kultur om hur kommersiella intressen nu vill exploatera malmfyndigheter inom rennäringens områden.

 

Artikelförfattarna Matilda Gustavsson och Tomas Bergman skriver engagerat om hur storstädernas intressen går före landsbygdsbefolkningens dito. En trend som inte minst märks när tidigare landsbygdsnära partier numera prioriterar unga välbärgade storstadsbor. Utarmningen, landsbygdens minskade inflytande och svenska minoriteters tillkortakommande är en skrämmande utveckling där ett alltmer auktoritärt styre av Sverige bara synes gynna den välmående storstadsbon!


Artiklar i DN om storstad kontra landsbygd!

Kulturbristen på landet vidgar klyftan!

Storstadsdominans förvränger bilden av landsbygden!

Land mot storstad så glider Sverige isär!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar